Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Ustavni sud FBiH: Kolektivni ugovor u oblasti zdravstva u ZDK-u nije zaključen u skladu s Ustavom

Ustavni sud Federacije BiH utvrdio je da Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i uposlenika u oblasti zdravstva u odnosu na Zeničko-dobojski kanton (ZDK) nije bio zaključen u skladu s odredbama Ustava FBiH (članovima III 2. b i 3.), izreka je presude objavljene danas u Sarajevu.

Ovu presudu Ustavni sud je donio odlučujući o ustavnom pitanju, koje je predočio Kantonalni sud u Zenici u postupku rješavanja po žalbi na presudu Općinskog suda Zenica, a koje glasi: da li je spomenuti kolektivni ugovor u skladu s ustavnim odredbama i da li je Vlada FBiH zaključujući taj ugovor prethodno trebala zatražiti saglasnost ZDK.

Ustavni sud FBiH je prilikom donošenja presude uzeo u obzir ustavne odredbe kojima je regulirano pitanje podijeljene, odnosno zajedničke nadležnosti FBiH i kantona u oblasti zdravstva.

Predsjednica Ustavnog suda FBiH Kata Senjak je u obrazloženju spomenute presude istaknula kako nije sporno da je oblast zdravstva u zajedničkoj nadležnosti federalne vlasti i kantona, ta da kada se radi o propisima koji su obavezujući na području cijele FBiH federalna vlast djeluje poštujući ovlasti i specifičnosti pojedinih kantona.

“Međutim, u ovom ustavno-pravnom pitanju Ustavni sud je utvrdio da je saradnja u pogledu ovih nadležnosti između federalne vlasti i ZDK-a u cijelosti izostala, jer vlada FBiH nije imala punomoć od Vlade ZDK-a za pregovaranje, zaključivanje i potpisivanje predmetnog kolektivnog ugovora, a niti je Vlada ovog kantona naknadno pristupila ovom kolektivnom ugovoru”, konstatirala je predsjednica Ustavnog suda FBiH.

Punomoćnica tužitelja u postupku pred Općinskim sudom Zenica, advokatica Nermina Pivić, koja je uime svog klijenta tražila zaštitu njegovih prava po osnovu rada u skladu s Kolektivnim ugovorom, nezadovoljna ovakvom odlukom Ustavnog suda, najavila je ulaganje zahtjeva za njeno preispitivanje.