Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Inicijativa građana prihvaćena, ali će se na novi asfalt na stadionu Luke sačekati do sljedeće godine

Dosta rasprave među vijećnicima Općinskog vijeća Visoko izazvala je inicijativa grupe građana  o rekonstrukciji asfalta na stadionu  Luke u Visokom. Nadležna općinska služba za društvene djelatnosti dala je mišljenje o prihtvatanju ove inicijative te predložila da inicijativa  bude uvrštena kao aplikacija  za izradu programa i budžeta za 2010.g., što je podržala i komisija za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Visoko. Međutim vijećnica Jasmina Zubić je tražila da se vijećnici izjasne o njenom prijedlogu da se već ove godine, prema raspoloživim sredstvima započnu radovi.


 

„Postoje sredstva od 60 000 KM iz prošle godine, koja nisu uvrštena u ovogodišnji budžet i ja smatram da se iz tih sredstava ove godine može asfaltirati stadion Luke. Ne vidim razlog zašto se s ovim projektom ne bi išlo ove godine, kad sredstva imaju. “ – pojasnila je vijećnica Zubić.

 

Predsjednik Komisije za društvene djelatnosti Halim Dervišević usprotivio se ovakvom prijedlogu ističući da se prvo mora odrediti titular tog prostora, ali je svoje mišljenje  izrazio i stavom o odnosima ulaganja u projekte na  gradskom i seoskom području.

„Znate li vi da u MZ Liješeva ima urednu dokumnetacija za stadion, ali nema novaca za njih. Protivim se tome da se do kraja godine da nekakvih 40 do 50 hiljada maraka za stadion u Lukama za koji i ne znamo koliko će ga ljudi koristiti“ – izjavio je Dervišević.

 

Situaciju je pomalo zbunjenim vijećnicima pokušao uprostiti vijećnik Senad Karavdić.

„Dakle, u principu smo za to da se to rekonstruiše. Kad? U okviru raspoloživih budžetskih sredstava. Znači, uklapamo se u ono koliko ima sredstava, ako bude viška, radit će se ove godine. Kad bude para, asfaltirat će se. I na kraju govorimo o formi aplikacije, što znači da može, a i ne mora biti prihvaćena, jer neće biti jedina aplikacija za novčana sredstva u budžetu za sljedeću godinu.“ – pojasnio je Karavdić.

 

Na kraju su vijećnici odbili prijedlog Jasmine Zubić da se ove godine počne sa radovima na asfaltiranju iz rasploživih sredstava, te je vijeće prihvatilo Prijedlog  Komisije za društvene djelatnosti da se inicijativa uvrsti  kao aplikacija za izradu programa i budžeta za 2010.g.

To nije nikakva garancija da će se i  tokom sljedeće godine raditi novi asfalt na terenima koje intenzivno koriste grupe građana i omladine za rekreativne sportove ako što su košarka, rukomet, mali mogomet. Očigledno je da će za ovaj projekat, koliko god on imao smisla, biti potrebmo više lobiranja u Općinskom vijeću.