Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Policija najavljuje pjačanu kontrolu

 

Obavještavamo javnost da će policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, u dane 02.10.2009. godine (petak) od 06.00 sati i 03.10.2009. godine (subota) do 19.00 sati, realizirati pojačanu akciju na kontroli učesnika u saobraćaju, sa posebnim akcentom na kontrolu teretnih motornih vozila.

 

Aktivnosti policijskih službenika u naznačenoj akciji bit će usmjerene na preduzimanje represivnih mjera prema vozačima za koje se utvrdi da su počinili prekršaje u saobraćaju, te će se sankcionisati i drugi učesnici u saobraćaju u slučajevima kršenja propisa iz Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.


 

U skladu sa procjenama izvršen je odabir lokacija na kojima će se vršiti kontrola, odnosno kontrolnih tački sa precizno definisanim zadacima i obavezama policijskih službenika, materijalno-tehničkim sredstvima koja će se koristiti prilikom vršenja kontrola te obaveznog poštivanja svih procedura koje se odnose na zaustavljanje, javljanje i neodložno evidentiranje preduzetih mjera.

 

 Takođe, shodno Zakonu o policijskim službenicima Ze-do kantona, vršiće se pregledi vozila i lica u vozilima u cilju pronalaska predmeta koji potiču iz izvršenog krivičnog djela, predmeta kojim je izvršeno krivično djelo, predmeta koji se posjeduju protivno zakonskim odredbama, kao i otkrivanja izvršilaca krivičnih djela.

 

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova ZE-DO kantona apeluje na vozače da se pridržavaju saobraćajnih propisa, kako bi zaštitili svoju sigurnost i sigurnost drugih učesnika u saobraćaju.

 

 URED  POLICIJSKOG KOMESARA