Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Upravni odbor Fondacije: Pokreće se radna akcija

U sarajevskom hotelu Holiday Inn 16. septembra 2009. održana je redovna sjednica Upravnog odbora Fondacije “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca”.

 Članovi Upravnog odbora i gosti sjednice su čestitali osnivaču Fondacije Semiru Osmanagiću na odbrani doktorske disertacije na Univerzitetu u Sarajevu iz oblasti sociologije historije.

 Donesena je odluka da Fondacija, zajedno s „Forumom građana Visoko”, osnuje Muzejsku zbirku „Tuneli Ravne” u prahistorijskom kompleksu podzemnih tunelskih prolaza i prostorija ispod piramida. Na ovaj način će se trajno zaštititi pronađeni artifakti i simboli.

 Upravni odbor je upoznat s činjenicom da je Zemaljski muzejiz Sarajeva vršio arheološke radove u području zaštićene zone „Stari grad Visoki” tokom 2007.. godine bez zakonski izdatih dozvola te da nije dostavio odgovarajucu projektnu dokumentaciju nadležnom državnom organu – Ministarstvu prostornog uređenja Vlade FBiH. Članovi Upravnog odbora su izrazili posebnu zabrinutost što Zemaljski muzej nije dostavio projekt zaštite i konzervacije otkopanih sekcija tako da one neumitno propadaju. Od Ministarstva pravde Vlade Federacije BiH je zatraženo očitovanje o ovim propustima, a o svemu je obavješteno državno Povjerenstvo za zaštitu nacionalnih spomenika..

 Upravni odbor je imenovao Avdagić Šefika za izvršnog direktora Fondacije na četverogodisnji period, a nakon provedenog probnog roka.

 Upravni odbor je donio odluku o pokretanju Međunarodne radne akcije „Bosanske piramide 2010” u periodu 1. juni 2010 – 30. septembar 2010 s orijentacionim brojem od 200 učesnika po smjeni.

 Takođe, Upravni odbor je prihvatio inicijativu o štampanju srebrenjaka najviše čistoće s motivima BiH i Bosanske doline piramida u saradnji s partnerima iz Slovenije.

 Dogovoreno je inteziviranje arheoloških radova s partnerima iz Njemačke na lokaciji tumulusa u Vratnici.