Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Sve više interesovanja za arheološko nalazište Okolište

Novi broj Glasnika Zemaljskog muzeja BiH u dijelu arheologije, jednim  je dijelom posvećen rezultatima arheloških istraživanja na lokalitetu Okolište pored Visokog – potvrđeno je jutros Radiju Q iz ove ustanove.

Tražeći informaciju više o o detaljima i rezultatima, saznali smo da će promocija Glasnika biti održana danas u 14.00 sati u prostorijama Zemaljskog muzeja u Sarajevu te da će tada biti poznato i više detalja.


 

Arheološki lokalitet Okolište je otkriven 1966. godine. Naime, te je godine A. Benac izvršio manja sondažna istraživanja na k.č. 120, uz samu kuću Alije Omanovića i već je tada bilo jasno da se tu radi o jednom veoma bogatom i dobro očuvanom neolitskom naselju sa ostacima kakanjske i butmirske kulture. Nakon ovih istraživanja, vršena su zaštitna iskopavanja u dva navrata (1983. i 1986. godine) u organizaciji Zavičajnog muzeja u Visokom, na k.č. 132 i 140 prilikom postavljanja stupova za električne vodove i izgradnje privatnog objekta Nusreta Bešlagića – podaci su iz Odluke o proglašenju  Arheološko područje – Prapovijesno naselje na lokalitetu Okolište  u naseljima Okolište i Radinovići, općina Visoko, nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine

 

“Pretpostavlja se da je ovdje živjelo oko 150-200 domaćinstava, odnosno preko 1000 stanovnika. Daljnja istraživanja ovog naselja, u toku kojih bi se ispitivali i stariji stambeni horizonti, ali ispitivala i okolna manja naselja s ciljem stvaranja jedne prostorne cjeline, zasigurno bi dala zanimljive i potpuno nove uvide u socijalne strukture naselja butmirske kulture i njezinog razvoja.

 

U okviru naučno-istraživačkog projekta Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine “Butmirska kultura – neolitske populacije centralne Bosne”, koji se od 2002. godine realizira u suradnji sa Rimsko-germanskom komisijom Njemačkog arheološkog instituta u Frankfurtu i Univerziteta u Banbergu i Kilu, Zemaljskog muzeja BiH, te Gradskog muzeja u Visokom, vršena su istraživanja i u Okolištu.”

 

Zanimljivo je pogledati  kako su kompjuterski  stručnjaci rekonstruisali izgled nalazišta Okolište kraj Visokog, starog 6.000. godina na osnovu informacija do kojih su došli arheolozi.(slika iznad teksta)

 

 

Pretpostavljamo da će novi, zanimljivi detalji biti predstavljeni u novom Glasniku Zemaljskog muzeja čija će promocija biti održana danas.