Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Vanredan izvještaj o stanju u Zeničko-dobojskom kantonu

Na osnovu podataka i informacija koje smo prikupili od Operativnih centara civilne zaštite općina, općinskih Službi civilne zašitite i drugih subjekata Zeničko-dobojskog kantona, izvještavamo Vas o slijedećem:

Na poziv građana i uvidom na licu mjesta, od strane Kantonalne uprave civilne zaštite, u mjestu Donja Vraca, općina Zenica, na rijeci Bosni uočena je i evidentirana uginula riba i to u većoj količini. Uzrok pomora ribe nije poznat. Po informaciji dobivenoj od Kantonalnog vodnog inspektora pomor ribe je uočen još prethodnog dana. Izlaskom na lice mjesta, nije se mogla uočiti neka druga materija u vodi ali je primjetno pojačano ispuštanje industrijskih otpadnih voda na ispustu kolektora iz industrijske zone u kojoj se nalazi Arcelor Mittal i još jedan broj manjih i većih kompanija.

Uzorci vode i ribe su od strane inspektora uzeti i upućeni na ispitivanje. O predmetnom slučaju upoznati su u Agenciji za vodno područje sliva rijeke Save, i inspektori i nadležni u Federalnoj inspekciji. Tokom dana se očekuje dolazak Federalnih inspektora za vode.

Niko od navedenih komapnija koje koriste predmetni kolektor i vrše ispust zagađenih voda u rijeku Bosnu se nije oglasio niti preuzeo odgovornost za predmetni slučaj.