Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Pazite gdje se parkirate

 

Javno komunalno preduzeće “Visočica” Visoko obavještava građane/korisnike usluga preduzeća da nepropisno parkirana vozila utiču na kvalitet pružanja usluge odvoza smeća ovog preduzeća. U obavještenju se kaže:

 

Poštovani korisnici!

 

Molimo vas da vodite računa o prakiranju svojih motornih vozila, a naročito u dane kada se u vašem naselju i ulici vrši prikupljanje i odvoz komunalnog otpada jer mehanizacija JKP „Visočica“ Visoko veoma teško, a čak na nekim mjestima ne može nikako proći zbog nepravilnog parkiranja motornih vozila.

 

Molimo vas da uklonite svoja nepravilno prakirana vozila i omogućite JKP „Visočica“ da kvalitetno i na vrijeme obavi planirane radove na prikupljanju i odvozu komunalnog otpada na deponiju jer su naše ulice veoma uske.