Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Saopćenje za javnost Stranke za BiH

U posljednje vrijeme često se u javnosti općine Visoko u negativan kontekst postavlja odluka Općinskog vijeća Visoko o dodjeli („ne dodjeli“) javnih priznanja općine Visoko za 2009. godinu i uloga kluba vijećnika Stranke za Bosnu i Hecegovinu.

Podsjećamo, na 10. sjednici Općinskog vijeća donesena je Odluka da se za 2009. godinu ne dodijele javna priznanja općine Visoko, a da se do naredne godine izrade novi kriteriji za dodjelu istih.

 

Stav Kluba vijećnika Stranke za Bosnu i Hercegovinu bio je da se ponuđeni Prijedlog odluke ne prihvati, da se do naredne godine dorade kriteriji i način utvrđivanja kandidata, a sredstva namijenjena za isplatu novčanog dijela nagrade (8.000 KM) raspodijele u humanitarne svrhe.

Mišljenja smo da u proceduri utvrđivanja kandidata za Općinska priznanja 2009. godine je izostavljen dobar broj uzornh građana Općine Visoko koji su mogli ponijeti ovo laskavo priznanje, a da postojeći kriteriji i kandidacioni postupak ne obećavaju izbor najzaslužnijih.

 

Na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Visoko povodom obilejžavanja 29. augusta 2009. godine dogodio se politički incident, što se može svrstati u presedan lokalne samouprave. Tom prilikom je Općinski načelnik Visoko zloupotrijebio svečano obraćanje, kritikujući Odluku Općinskog vijeća o „ne izglasavanju odluke o javnim priznanjima„.

 

Ovom prilkom podsjećamo da su Zakonom o principima lokalne sasmouprave u Federaciji BiH i Statutom Općine Visoko jasno definisane nadležnosti zakonodavnih i izvršnih organa vlasti, na osnovu kojih se može zaključiti da Općinski načelnik u svome radu i djelovanju, često i brutalno, ulazi u nadležnosti zakonodavnih organa vlasti (Općinskog vijeća).

Ilustracije radi navodimo po jednu ključnu nadležnost Općinskog vijeća i Načelnika općine propisane Statutom Općine Visoko:

 

Član 22 stav 4

Općinsko vijeće u okviru svojih nadležnosti utvrđuje politiku u okviru nadležnosti Općine i prati njeno ostvarivanje.

 

Član 33 stav 2

Općinski načelnik u okviru svoje nadležnosti osigurava izvršavanje odluka i drugih akata Općinskog vijeća i odgovoran je za njihovo provođenje.

 

U posljednje vrijeme sve je učestalija pojava da Općinski načelnik: negativno komentira, javno se protivi odlukama Općinskog vijeća, a pojedine nastoji ne realizovati navodeći blijede izgovore.

 

Kada su u pitanju dodjele priznanja za 2009. godinu, pojednci i političke partije koje smatraju da su se trebala podijeliti u ponuđenom obliku, mogu iste podijeliti na svojim internim skupovima od svojih sredstava, a ne na teret poreznih obveznika Općine Visoko.

 

 

     Općinski savjet

Stranke za BiH Visoko