Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Odluke Vlade Ze-do kantona sa 146. sjednice

 

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na svojoj 146. sjednici usvojila Etički kodeks izabranih zvaničnika Zeničko-dobojskog kantona koji predstavlja temelj političkog autoriteta zvaničnika sa preciziranim standardima ponašanja. Ovaj Kodeks predstavlja obavezu kako za poslanike u Skupštini ZDK, tako i za nosioce izvršnih funkcija koji su dobili mandat putem izbora ili imenovanja (članovi Vlade ZDK).


 

Pored ovog, Vlada je usvojila i Informaciju o realizaciji projekta skrininga karcinoma grlića maternice na području ZDK provedenog u saradnji sa italijanskom regijom Pijemont. Ovim projektom obuhvaćena je ženska populacija životne dobi od 25 do 64 godine sa područja Ze-do kantona. Od 2005. godine do danas projekat se provodio u dvije faze a od februara do avgusta 2009. godine pregledano je 4021 pacijentica. Dijagnosticirano je sedam karcinoma, a utvrđena su i 163 suspektna nalaza.

 

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede usvojeno je više zaključaka. Tako je odobreno 30.000 KM za nabavku sadnog materijala za pošumljavanje zemljišta u privatnom vlastništvu i za gospodarenje u privatnim šumama. Uz to, odobreno je i 13.471 KM za vodosnabdijevanje MZ Žabljak, Općina Usora, zatim 30.000 KM za rekonstrukciju vodovoda MZ Ričice, te 50.000 KM za izgradnju fekalne kanalizacije u MZ Podbrežje, Općina Zenica. Potom, odobreno je 3.500 KM za izradu projekta rekonstrukcije vodovoda Plahovići, Općina Zenica, zatim 43.000 KM za kanalizacioni kolektor Pope-Malješ,Općina Kakanj, a za izgradnju vodovoda Kuljani-Bare, Općina Zavidovići –  41.000 KM. Za rekonstrukciju mreže vodovoda Topčić Polje, Općina Zenica odobreno je 40.101 KM, a za lokalni vodovod u MZ Goduša,  Općina Visoko -50.000 KM.

 

Vlada Ze-do kantona na današnjoj sjednici dodjelila je 27.000 KM za trajno stambeno zbrinjavanje Hati Aganović iz Zenice, supruzi poginulog branioca, a Fondu „7.juni 65-te“ iz Kaknja 10.000 KM za stipendiranje studenata djece zaposlenika i penzionera RMU „Kakanj“.

 

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje,nauku, kulturu i sport Atletskom klubu „Zenica“ za postignute rezultate i nastavak takmičenja dodijeljeno je 5.000 KM, a Općoj biblioteci Tešanj 3.000 KM za sufinansiranje organizacije 3.konferencije bibliotekara. Župnom uredu Sv.Petra i Pavla Gornja Lovnica odobreno je 3.000 KM za projekat „Posveta župne crkve Sv. Petar i Pavao i obilježavanje 20 godina od osnutka župe“. Potom, za odbranu doktorske disertacije Zemiru Sinanoviću iz Zenice odobreno je 1.500 KM, a za odbranu magistarskog rada po 1.000 KM odobreno je: Almi Alić i Jakubu Salkici iz Zenice, te Samedu Imamoviću iz Visokog  i Fuadu Omerbašiću iz Tešnja. Uz to, donijeta je i odluka o razrješenju člana školskog odbora Edina Hasanice u O.Š. „Hasan Kikić“ Zenica, a na to mjesto imenovan je Mustafa Krgo,iz reda nastavnika.

 

Press služba ZDK