Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila rebalans budžeta

 

Vlada Zeničko-dobojskog kantona na svojoj 142. sjednici održanoj danas usvojila je Izmjene i dopune budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu kojim je rashodovna strana umanjena za 34.485.900 KM. Razlozi za donošenje izmjena budžeta su u ispunjavanju uvjeta stand by aranžmana MMF-a, ali i u smanjenim prihodima budžeta za 20 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Time je budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu umanjen sa 279.621.400 KM na 245.135.500 KM.


 

Ovim umanjenjem budžeta, smanjena je osnovica plaće za sve budžetske korisnike sa 414 na 400 KM, s tim što će plate uposlenika sa koeficijentom preko 2,48 biti još dodatno umanjene za 3,5 odsto.Ove izmjene odnose se na period od jula do decembra mjeseca 2009. godine. Prema usvojenim Izmjenama budžeta  topli obrok za period od avgusta do decembra tekuće godine za sve budžetske korisnike umanjuje se sa 10 na  8 KM.

 

Izmjene i dopune budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu koje je danas usvojila Vlada ZDK bit će upućene na razmatranje i usvajanje Skupštini Ze-do kantona koja će biti održana krajem naredne sedmice.

 

Press služba ZDK