Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Javna rasprava o nacrtu Zakona o srednjim školama održana u Visokom

Javna rasprava o srednjoj školi održana je danas i u  Visokom. Uz prisustvo brojnih prosvjetnih radnika i direktora iz visočkih srednjih škola, predstavnici Ministarstva za obrazovanje i nauku, diskutovali su o pojedinim odredbama iz nacrta Zakona  o srednjoj školi na području ZDK.

 Najviše diskusije se vodilo oko pitanja saradnje srednjih škola sa tržištima rada, postojanju bankovnih računa u škoalma, te određivanje stepena kvalifikacije u pojedinim zanimanjima.

 

„Prema mojim dosadašnjim iskustvima u provođenju plana ovih javnih rasprava o srednjim školama, moram istaći da je općina Visoko daleko ispred drugih po broju učesnika u raspravi, koja je bila jako kvalitetna i veliki broj učesnika dao je veliki doprinos „ – izjavio je za Radio Q, Rasim Bajrić pomočnik ministra.