Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Dobitnici najvećih ratnih priznanja najavljuju blokade federalnih institucija i pozivaju javnost na građanski neposluh

Ukoliko se sve odluke koje je donijela Vlada FBiH na čelu sa premijerom Mustafom Mujezinovićem, ne vrate na početni nivo, dobitnici najvećih ratnih priznanja FBiH najavljuju blokade javnih institucija, te pozivaju  građane na neposluh prema federalnim institucijama. Ukoliko se ne ispune njihovi zahtjevi pozvat će međunarodne institucije  da u skladu sa njihovim ingerencijama osiguraju uvjete za funkcionisanje sistema.

 

Dobitnici najvećih ratnih priznanja pozivaju sve partnerske organizacije boraca, udruženja građana, nevladin sektor, medije i patriote da podrže dobitnike najvećih ratnih priznanja.

 

Na  Vanrednu Skupštinu saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja FBiH zakazanu 07.septembra 2009.g.,  pozvani su premijer FBiH Mustafa Mujezinović, predsjednici i zamjenici oba doma parlamenta FBiH, predsjednik i dopredsjednici FBiH, predsjednici političkih stranaka koje participiraju u radu Parlamenta FBiH.

 

„Na ovoj skupštini donijet će se odluka da se sve mjere koje je dosadašnja Vlada donijela u vezi sa smanjenjem statusnih prava dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja vrate na početni nivo, odnosno na stanje prije tih izmjena.

Jasno će se uputiti saopštenje svima koji su učestvovali  u donošenju pomenutih mjera da ne prihvatamo smanjenja koja su usvojena“ – istaknuto je u Saopštenju za javnost  Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja FBiH.