Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Policijski sastanak u Visokom zbog ubistava u Sarajevu

 

Dana 19.08.2009. godine, sa početkom u 12:00 sati, u prostorijama Policijske uprave II u Visokom, održan je sastanak policijskog komesara Uprave policije MUPa Zeničkodobojskog kantona sa načelnicima policijskih uprava na području Kantona. Na ovom sastanku je analizirano stanje bezbjednosti na području Zeneničko-dobojskog kantona u  kontekstu dešavanja u Sarajevu nakon nedavnog ubistva. Na ovom sastanku su također, analizirani rezultati rada postignuti u proteklom mjesecu, koje je ocijenjeno povoljnim uzimajući u obzir pokazatelje o evidentiranom broju prekršaja javnog reda i mira, krivičnih djela i stanja sigurnosti saobraćaja. 

Ocjenjeno je da su mjere koje preduzima ova Uprava policije u posljednje vrijeme dale očekujuće rezultate, što je rezultiralo smanjenju broja  prekršaja i krivičnih djela.

Također, sa ciljem održavanja povoljnim stanja sigurnosti, na ovom sastanku su planirane i određene aktivnosti koje će policijski službenici ove Uprave policije preduzimati u narednom periodu.

 

 

 

Ured policijskog komesara