Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

U Visokom uskoro još jedan muzej

S ciljem davanja podrške nastavku istraživanja u Bosanskoj dolini piramida, nevladina organizacija „Forum građana Visoko“ pokrenula je inicijativu o formiranju muzeja  u Visokom koji bi se isključivo bavio istraživanjima vezanim za piramide i kompleks tunela. Dopisom kantonalnom ministarstvu obrazovanja, nauke i kulture, ministrici Zdenki Merdžan traži se dozvola za formiranje Muzeja s muzejskom zbirkom u Visokom s punim nazivom: Muzej bosanskih piramida i kamenih kugli s muzejskom zbirkom „Tuneli Ravne“. Muzej bi na adekvatan način trajno i sistematski štitio i nastavio obrađivati artifakte uz davanje na uvid brojnim stručnjacima i turistima.

 

„Mi bismo, zajedno sa predstavnicima Fondacije AP Bosanska piramida Sunca napravili muzej u kojem bismo smjestili nadjene artefakte. Naš cilj nije sputavati visočki muzej koji radi svoja istraživanja, jer  bi se novi muzej bavio isključivo nalazima iz Bosanske doline piramida. Ovdje se  radi o isključivom interesu grada da se nastavi raditi na istraživanjima.“ – istakao je dopredsjednik Foruma građana Visoko, Nurija Rašidović.

 

Osnovni razlog za formiranje ovog muzeja je i činjenica da Fondacija nema podršku niti visočkog niti sarajevskog muzeja, pa je formiranje ove ustanove logičan slijed.

 

„Sad se došlo u situaciju, hoće li biti istraživanja ili neće. Pod sadašnjim uslovima kada Muzej Visoko ne daje podršku,  i ja ih razumijem, ljudi iz Fondacije imaju mogućnost da apsorbuju sredstva i da se nastavi istraživanje  i to pod uslovom formiranja muzeja“ – istakao je Ismet Karasalihović predsjednik Foruma građana Visoko.

Općina Visoko je kroz Odluke općinskog vijeća dala svoju podršku nastavku istraživanja, a Fondaciji je dat na korištenje i prostor u ulici Alije Izetbegovića u kojem bi trebao biti  smješten i Muzej.

 

Uz formiranje Muzeja i Fondacija bi dobila značajnu podršku međunarodne javnosti, jer činjenica da ova istraživanja ne podržava ni jedna muzejska ustanova, Fondaciji ne ide u prilog.

 

Uz tvrdnju da su zadovoljeni svi zakonski kriteriji za formiranje ustanove muzeja, u Forumu građana Visoko vjeruju da će i odgovor iz resornog kantonalnog ministarstva biti pozitivan.