Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Obnova stambenih objekata u funkciji povratka raseljenih osoba i povratnika na područje i sa područja Zeničko–dobojskog kantona 2008

 

Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj 02-23-12039/08 od 12.03.2008. godine data je saglasnost na projekat „Obnova stambenih objekata u funkciji  povratka raseljenih  osoba i povratnika na područje i sa područja Zeničko–dobojskog kantona-2008“. Ukupna vrijednost projekta je 1.790.000,00 KM.

 

Odlukama Vlade Zeničko-dobojskog kantona o odobravanju sredstava za finansiranje realizacije navedenog projekta broj:02-14-20679/08 od 09.06.2008. godine i broj: 02-14-18087/09 od 01.07.2009.godine, odobrena su sredstva u iznosu 1.290.000,00  KM.

 

Protokolom o zajedničkom finansiranju realizacije projekta «Obnova stambenih objekata u funkciji  povratka raseljenih  osoba i povratnika na područje i sa područja Zeničko–dobojskog kantona 2008», broj:09-23-15950/08 od 28.05.2008. godine i Ugovorom o udruživanju sredstava za realizaciju navedenog projekta broj: 09-23-15950-1/08 od 28.05.2008. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izjeglice i Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica  dogovorili su način i obim  zajedničkog finansiranja navedenog projekta. Prema potpisanom Ugovoru, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica učestvuje u sufinansiranju Projekta u iznosu od 500.000,00 KM.

 

Shodno procedurama za izbor korisnika projekta, Javni poziv za podnošenje prijava za obnovu stambenih objekata po principu „ključ u ruke“ ,objavljen je u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ od 17. 03 2008. godine i dnevnim novinama „Dnevne nezavisne novine Banja Luka“ od 27.03.2008. godine.. Ukupno je na javni poziv zaprimljeno 317  prijava od kojih 253 prijave koje zadovoljavaju opće kriterije za izbor korisnika Projekta.

 

Nakon bodovanja posebnih kriterija objavljenih u Javnom pozivu, sačinjena je preliminarna lista od 60 potencijalnih korisnika projekta. Izlaskom na teren, utvrđena je tehnička komponenta, odnosno zadovoljavanje tehničkih uvjeta za obnovu stambenih objekata, te sačinjena konačna lista. Na osnovu prijedloga konačne liste donešena je Odluka o izboru 50 korisnika projekta «Obnova stambenih objekata u funkciji  povratka raseljenih  osoba i povratnika na područje i sa područja Zeničko–dobojskog kantona- 2008» broj: 09-14-8294-21/08 od  25.06.2008. Ista je objavljena u dnevnim novinama «Dnevni avaz» od 30.06.2008. godine i dnevnim novinama „Nezavisne novine“od  03.07.2008. godine sa pravom prigovora.

 

 

Za projektovanje 50 stambenih jedinica shodno Zakonu o javnim nabavkama odabran je „Stilprojekt“ d.o.o. Zavidovići.

 

Za  nadzor na građenju  za 41  stambeni objekat  za povratnike u Federaciju BiJ odabran je takođe „Stilprojekt“ d.o.o. Zavidovići, a za 9 stambenih objekata za povratnike u RS odabran je „Atrij“ d.o.o.Doboj.

 

Za izvođača radova za Lot 1–15 stambenih objekata u općini Vareš, odabrano je  GP „MC Gradnja“ d.o.o. Bosanski Brod. Vrijednost ugovora je   517.385,00 KM.

 

Za izvođača radova za Lot 2 -13 stambenih objekata: Olovo-9; Breza-1; Visoko-1; Zenica-1; Jajce-1, odabran je  „B-Hodžić“ d.o.o. Kladanj. Vrijednost ugovora je 450.574,02 KM.

 

Za izvođača radova za  Lot 3-13 stambenih objekata: Maglaj-3; Usora-2; Zavidovići-2;  Žepče-4;  Tešanj-1; Odžak-,odabran je  „Engrad“d.o.o. Gračanica. Vrijednost ugovora  343.512,79 KM.

 

Ukupna vrijednost ugovora  za izvođenje radova za 41 stambeni objekat na  području Federacije Bosne i Hercegovine je 1.311.471,89 KM.

 

Za izvođača radova za Lot 4-9 stambenih objekata: Srebrenica -1; Rogatica-3; Sokolac-3;  Bratunac-1;  Foča-1; Odžak-, odabran je  „B-Hodžić“ d.o.o. Kladanj. Vrijednost ugovora  je  407.647,23 KM.

 

Obnova stambenih objekata izvršena je u skladu sa standardom o „minimumu stambenih uvjeta“ propisanom od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.

 

Tehnički prijem i primopredaja radova završena je za 11 objekata i to:

 

9 povratnika  u općini Olovo

1. Zlatka Alispahić, Olovske Luke

2. Dino Behlulović, Petrovići

3. Naser Kulo, Petrovići

4. Almasa Karić, Berisalići

5. Ibrahim Karić, Berisalići

6. Avdo Mehanović, Dugandžići

7. Hamid Sarajlić, Gurdići

8. Hurija Šehić, Gurdići

9. Ramo Avdibegović, Slivnje

 

1 povratnik u općini Breza

1. Muamer Hrvat,

 

1 povratnik u općini Visoko

1.  Desanka Bjeloš, Čekrekčije

 

Dana,23.07.2009.godine u 11,00 sati ključeve obnovlljenih stambenih objekata povratnicima u Olovo uručit će: Premijer Zeničko-dobojskog kantona, gosp. Miralem Galijašević, ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, gosp. Josip Martić,  te predstavnici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.