Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Za visoko.co.ba piše Goran Čakić: Tako se gradila Općina

 

 

Nikako se ne smije zaboraviti da odluke nikad nisu mogle dostići potrebe. Pokušaj da se izgradi nova zgrada Općine, opravi Narodna škola bile su uvjetovane i drugim potrebama, opravkom gradske magaze, nabavkom vatrogasnih sprava, najviše novcem. Svako vrijeme je imalo svoje zahtjeve , mogućnosti, grandomanske apetite, uslovnu nesposobnost i nedovoljno sagledavanje objektivnih  i prioritetnih potreba. A opet se išlo naprijed i mi to danas emocionalno doživljavamo donoseći zaključak, prošla su sva dobra vremena. Sta sada reći ako neko nađe svoje potrebe  kao i u vrijeme 111 godina ranije.

 

 

Kotarska oblast u Visokom    

Obćinsko poglavarstvo u Visokom                                              

Izvadak iz zapisnika sjednice obćinskoga zastupstva                     

obdržavane dne. 8 Marta 1898,god

 

 

 

                              Predmet viećanja

 

Gradonačelnik Hasan beg Zečević predlaže sakupljenom općinskom vieču.
 
Pošto je opčinska zgrada /opčinski ured/ stara gragja ( građa) već posve trošenog stanja tako, da nije slobodno u njoj još koju godinu stanovati a ionako premalena i ne odgovara potrebi današnjeg uredovanja, da bi se za smiještanje općinskog ureda novac priličen zgradi na kojem općinskom milču sa priličnom svotom novca sagraditi.
 
Zato što se tiče mojega mjenja takova zgrada za rad bi se mogla najlakše i najjeftinije napraviti i to gornji kat na ovomjestnoj nar(odnoj) osn(ovnoj) muškoj školi podignuti za uredovanje beledije u donji kat opet za školu može do potrebe služiti, te glede te gradnje dabismo zamolili mjestni kotarski ured,dabi na lice mjesta iste škole svoje vještake radi pregleda i proračuna na koji način i sa koliko troška bi se mogla zgrada povečati izaslati blagoizvoli.
 
Općinsko vieće nakon medjusobnog podužeg razgovora zaključuje  naj uljudnije slavni kotarski ured zamoliti, dabi svoje vještake na lice svih ovopćinskih mjesta / milčeva/ glede gradnje opčinske zgrade za opčinski ured gdje i na kojem milču bi najneškodnije sagraditi bilo jedan nacrt i troškovnik sastave te glede tog i spram  imučih novaca hočemo kašnje gradnju takove kuće zaključiti.
 

Članovi obćinskog zastupstava:

 

H.Salih aga Oruć

H.Mujaga Durajlić

Jovo Stanković

Salih aga Šehović

Mujaga H. Ibrahimović (podnačelnik)

Damjan Plavšić

Hasan beg Zečević (gradonačelnik)

Mustafa eff. Sellarenić (prevođija)

 

 

Slavnom kotarskom uredu

Visoko  Broj 62

8/3 1898

N.ro 1773 mit blg.