Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Vijećnici odlučili: Ne treba nam apoteka koja bi radila 24 sata

Prema odluci Općinskog vijeća Visoko, u vrijeme  državnih praznika i nedjeljom bit će određena jedna apoteka koja će imati radno vrijeme od 09.00 do 23.00 sata. Do sada, na području općine Visoko nije radila nijedna  apoteke s ovakvim radnim vremenom, nedjeljom i praznicima.


 

Vijećnici Stranke za BiH iznijeli su prijedlog da se odredi apoteka koja bi nedjeljom i praznicima radila 24 sata.

„Mislim da bi bilo dobro da imamo jednu apoteku koja bi radila danonoćno. Ako to mogu imati u Kaknju i Ilijašu, ne vidim razloga zašto takva praksa ne bi bila i u Visokom“ – predložio je vijećnik SBiH, Mufid Bečarević.

Senad Karavdić, vijećnik SDA složio se s prijedlogom, ali je istakao da bi za realizaciju ove odluke bilo potrebno angažovanje više elemenata.

„ Ovaj prijedlog može funkcionisati u većim gradovima. Prijedlog je u suštini dobar, mislim da bi čak to i bilo potrebno. Međutim, ovaj prijedlog nosi niz negativnih stvari koje se mogu izroditi iz takvog radnog vremena apoteke. Posebno u Visokom, u kojem su apoteke raštrkane, i samo se jedna nalazi u blizini PS Visoko. Dobili bismo samo dodatni problem u osiguravanju javnog reda i mira, jer nažalost narkomanija je prisutna i veći broj incidenata u apotekama nastaje u noćnim satima. Naša Hitna pomoć ima 24 satno radno vrijeme i mislim da je to olakšavajuća okolnost.“ – obrazložio je Karavdić.

 

Nakon rasprave vijećnici su prihvatili prijedlog stručne službe za razvoj i budžet, koji se pripremali Prijedlog odluke, te je usvojeno da će jedna apoteka biti dežurna u dane državnih praznika i nedjeljom s radnim vremenom od 09.00 do 23.00 sata.