Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Nepoštivanje Zaključaka Općinskog vijeća Visoko: Načelnik se “krije” iza Statuta općine Visoko

Reakciju na tumačenje i provođenja zaključaka općinskog Vijeća u slučaju imenovanja  nadzornih i upravnih odbora u javnim preduzećima i ustanovama općine Visoko, uputilo je JKP „Visočica“ Visoko. Naime, ovom su preduzeću dostavljeni Zaključci sa sedme sjednice održane 18.maja 2009.g., koji se ne slažu sa zvaničnim zaključkom navedenim u „Izvodu iz zapisnika“  sa ove sjednice.


 

Zaključak koji su vijećnici  usvojili sa 15 glasova ZA, 5 PROTIV i 3 UZDRŽANA glasi:

 

  1. Općinsko vijeće Visoko nalaže Općinskom načelniku da stavi van snage rješenja o razrješenjima i imenovanjima nadzornih odbora javnih preduzeća i upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova.

  2. Općinsko vijeće nalaže Općinskom načelniku da u skladu sa važećim zakonima, provede ponovni postupak imenovanja nadzornih odbora javnih preduzeća i upravnih i nadzornih  odbora javnih ustanova, te da Općinskom vijeću dostavi prijedloge na potvrdu.

 

Direktor JKP“ Visočica „ Visoko, Ermin Dlakić, uputio je pisma reakcije predsjedavajućem općinskog Vijeća Miji Mateši, sekretaru OV Zekiji Omerbegović, općinskoj pravobraniteljici Melini Hodžić – Travančić kao i Komisiji za statut i propise i Komisiji za prigovore, predstavke i prijedloge.

Iz „Visočice“ naglašavaju da ni u jednom odgovoru općinskih struktura nema konkretnog odgovora.

 

U dopisu upućenom „svim javnim preduzećima i javnim ustanovama općine Visoko načelnik Munib Alibegović opravdava „korigovanje Rješenja o imenovanju“ nesmetanim radom javnih preduzeća i ustanova:

 

 „Kako bi se otkolonile smetnje i nejasnoće o statusu i ulozi imenovanim upravnih odnosno nadzornih odbora, a u cilju daljeg nesmetanog rada javnih preduzeća i javnih ustanova, imenovani nadzorni odbori, odnosno upravni odbori su organi upravljanja u preduzeću i ustanovi, shodno donesenim rješenjima, sve dok se ne provede i potvrdi nova procedura konačnog imenovanja ovih organa“ – ističe načelnik Alibegović u dopisu upućenom direktorima javnim ustanova i preduzeća u općini Visoko.

 

Direktor „JKP „Visočica“ Ermin Dlakić obratio se  dopisom i sekretaru OV Zekiji Omerbegović tražeći konkretan odgovor: Koje su to nadležne osobe ili osoba u Općini zadužene za praćenje zakonitosti provođenja akata, definisanosti rada i njegove kontrole?

U ovom se dopisu dalje navodi da  dopis načelnika „ruši“ ISO standarde na primjeru nepoštivanja  Zaključka Općinskog vijeća sa sedme sjednice, a da niko od nadležnih za praćenje ispravnosti primjene „ISO“ standarda, ne reaguje i ne poduzima ništa na otklanjanju očitih nepravilnosti – navedeno je u dopisu upućenom Zekiji Omerbegović.

 

U odgovoru Omerbegovićeva se poziva na  odredbe Statuta općine Visoko (član 33. stav 1. tačka 5.) kojim je utvrđeno da Općinski načelnik kao nosilac izvršne vlasti u okviru samoupravnog djelokruga Općine u okviru svoje nadležnosti obavlja upravljački nadzor nad zakonitošću rada javnih ustanova i preduzeća kojim je osnivač Općina, te im daje upute za rad.

U saopštenju za javnost iz JKP „Visopčica“ Visoko  naglašavaju da „svako drugo rješenje koje podrazumijeva – preispitivanje zakonitosti izbora i imenovanja  članova nadzornih odbora javnih ustanova i javnih preduzeća od strane načelnika i otklanjanje eventualnih grešaka – jeste samo dalje kršenje zakona i produbljivanje ovog problema na koje ovo preduzeće neće mirno gledati“.

 

Ostaje pitanje hoće li vijećnici reagovati na korigovana Rješenja načelnika Alibegovića na sjednici koja je zakazana za četvrtak  09.jula 2009.g u 12.00.