Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Znaju li vijećnici šta rade, ili načelnik Alibegović ne poštuje njihove odluke?

Na majskoj sjednici Općinskog Vijeća Visoko, poništena su imenovanja članova upravnih i nadzornih odbora u javnim preduzećima i ustanovama koja je donio načelnik općine Visoko Munib Alibegović. Razlog za poništenje je neusklađenost sa propisima. Naime, načelnik Alibegović je u nekoliko upravnih i nadzornih odbora imenovao iste osobe, što nije u skladu sa važećim propisima Zakonom o ministarskim, vladinim I drugim imenovanjima FBiH. Na toj je sjednici usvojen prijedlog Amre Babić  da se ponište  rješenja o imenovanjima, te da općinski načelnik provede proceduru imenovanja  u skladu sa važećim zakonima i da se novi prijedlozi dostave vijeću na usvajanje.

 

Pred novu sjednicu, zakazanu za 09.juli 2009.g., obrazlažući svoju odluku, načelnik Alibegović ističe da je prihvatio Izvještaj nadležne Komisije, da je postupak konkursa  proveden  u skladu sa važećim propisima te s namjerom da zaštiti interes Osnivača i učesnika konkursa “postupak je preispitan u smislu da kandidati nisu imenovani u više od jednog upravnog, odnosno nadzornog odbora”. To praktično znači da je načelnik “na svoju ruku” izvršio nova imenovanja, bez raspisivanja novog konkursa za sve javne ustanove i javna preduzeća.

 

Iako je prema Zaključku općinskog vijeća sa majske sjednice rečeno da se poništava predhodni izbor načelnika Alibegovića, te da je potrebno  provesti proceduru imenovanja u skladu sa važećim zakonima, odnosno raspisivanje novog konkursa za sve upravne i nadzorne odbore, to nije ispoštovano. Konkurs je ponovljen  za samo tri javne ustanove: JU Gradska biblioteka, JU Centar za kulturu iedukaciju i JU KSC Mladost – što nam je u telefonskom razgovoru potvrdila i sekretar OV Zekija Omerbegović. Na pitanje da li se ovdje radi o (još jednom op.a) nepoštivanju odluka OV od strane aktuelnog načelnika Alibegovića, Omerbegovićeva je odgovorila da će o tome odlučiti vijećnici tokom rasprave o ovoj tačci, kao i o svim ostalim  razlozima za ovakav postupak koje je načelnik naveo u svom obrazloženju.

 

 

Prema najnovijem načelnikovom prijedlogu rješenja izgledaju ovako:

  

 

JKP “Gradska groblja” Visoko

Nadzorni odbor

 1. Sabahudin Ahić, predsjednik

 2. Blagoja Damjanović, član

 3. Nusret Uzunalić, član

 

 

JP RTV Visoko

Nadzorni odbor

     1.    Najrudin Zilić, predsjednik

     2.    Izet Fejzović, član

     3.    Advija Mutap. član

 

 

JP”Veterinarska stanica” Visoko

Nadzorni odbor

 1. Nusret Beganović, predsjednik

 2. Sabrija Genjac, član

 3. Mirsada Zečević, član

 

 

JKP “Visočica” Visoko

Nadzorni odbor

 1. Samija Burić, predsjednik

 2. Faruk Hadžiomerović,član

 3. Mersed Šahinović,član

 

JU “Dom zdravlja sa poliklinikom” Visoko

Upravni odbor

 1. Alija Uzunović, predsjednik

 2. Petar Marunović, član

 3. Emir Alagić, član

 4. Enida Koljenović, član

 5. Zijada Smailagić, član

 

Nadzorni odbor

     1.   Sabina Bečarević, predsjednik

 

     2.   Sabina Ahić – Bukurević, član

 

     3.   Jasna Mehičević,član

 

JU Gradska biblioteka Visoko

Upravni odbor

 1. Nermina Pinjagić, predsjednik

 2. Ševala Bečar, član

 3. Lidija Klepo, član

 

Privremeni Nadzorni odbor

 

 1. Aida Omanović, predsjednik

 2. Azra Fazlić, član

 3. Amila Tekešinović, član

 

 

KSC Mladost

Upravni odbor

 1. Sabrija Limo, predsjednik

 2. Džemal Kardaš,član

 3. Meliha Bekrić, član

 

Privremeni Nadzorni odbor

 1. Nasir Čehajić, predsjednik

 2. Meho Šahinović, član

 3. Mina Vrca, član

 

JU Centar za kulturu i edukaciju

Upravni odbor

 1. Tarik Ahić, predsjednik

 2. Haris Omeragić, član

 3. Lutfija Burić, član

 

Privremeni Nadzorni odbor

 1. Salih Džafić,predsjednik

 2. Avdija Višča.član

 3. Hasan Šahinović,član

 

JU za predškolski odgoj i obrazovanje

Upravni odbor

 1. Nezir Sirčo,predsjednik

 2. Jasmina Drugović, član

 3. Mirha Brković, član

 

Privremeni Nadzorni odbor

 1. Dženan Bečar,predsjednik

 2. Amira Džafić,član

 3. Suada Mlačo,član

 

JU Centar za socijalni rad

Upravni odbor

1.       Zijad Breščić,predsjednik

 

2.       Mehmed Alibegović,član

 

3.       Behija Nurudinović,član

 

Privremeni Nadzorni odbor

 1. Mevla Rizvić,predsjednik

 2. Midhat Čakalović,član

 3. Jasna Todorović, član

 

 

JU “Zavičajni muzej” Visoko

Upravni odbor

 1. Hamida Čatić, predsjednik

 2. Lejla Greda, član

 3. Ðenana Ganić, član

 

Privremeni Nadzorni odbor

 1. Hasan Hadžiosmanović,predsjednik

 2. Suad Efendira, član

 3. Mubera Pulo, član