Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Održana nova sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

Vlada Zeničko-dobojskog kantona na svojoj 134. sjednici usvojila je prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Zakona o sudskim taksama.

Kako je izjavo Miroslav Penko, ministar za pravosuđe i upravu ZDK-a, nakon provedene javne rasprave u svim općinama ovog kantona, zadržano je 99 posto teksta Nacrta.

„Promjene se odnose uglavnom na određena smanjenja u cijenama taksi. Takve slučajeve imamo u parnično – izvršnom, zemljišno – knjižnom i još nekim postupcima“, izjavio je ministar Penko.

Vlada je na svojoj posljednjoj sjednici primila k znanju konačan Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu Ureda za reviziju institucija FBiH.

Pomoćnica ministra za trezor Nada Delibašić izjavila je, kako je Ured ocijenio istinitim i pozitivnim poslovanje Zeničko-dobojskog kantona, a navedeno je i nekoliko primjedbi i sugestija.

Vlada je donijela mjere i aktivnosti za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti.

“Nisu u potpunosti provedene procedure propisane Zakonom o javnim nabavkama i prilikom odabira dobavljača za nabavku za Javnu ustanovu Univerzitet u Zenici, a bilo je i primjedbi u određenim aktivnostima Službe za zajedničke poslove“, izjavila je Delibašić.

Vlada ZDK-a usvojila je i prijedlog Zaključka o utvrđivanju Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjoj školi koji će se naći u javnoj raspravi.

Fena