Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Danas javna rasprava o Nacrtu Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije održat će se danas u velikoj sali Općine Visoko  (zgrada Općine, I sprat) sa početkom u 12.30 sati.

 

Pozivaju se predstavnici Općinskog suda u Visokom, Policijske stanice Visoko, firmi koje se bave prometom oružja i municije, predstavnici lovačkih udruženja, službi za upravu Općine Visoko, advokati, notari, predstavnici udruženja građana, mediji, građani kao i druga zainteresovana pravna i fizička lica da prisustvuju javnoj raspravi.

 

Uvid u Nacrt Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije svi zainteresovani subjekti mogu izvršiti u Stručnoj službi za poslove Općinskog vijeća kao i na web-stranici www.zdk.ba i www.mupzdk.gov.ba.

 

Svi prijedlozi, mišljenja i sugestije na Nacrt Zakona mogu se dostaviti MUP-u ZDK i Stručnoj službi za poslove Općinskog vijeća.

 

Kontakt: MUP ZDK- 449-249, lokal 482 (kontakt osoba Miralem Duraković);

Stručna služba za poslove Općinskog vijeća – 732 -502.