Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Informacija PS Visoko: 553 saobraćajne nezgode u 2008.g.- krivac neprilagođena brzina i alkoholizirani vozači

Vijećnici OV Visoko, na posljednjoj su  sjednici raspravljali i o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja  na području općine Visoko tokom 2008.g. Prihvaćen je zaključak da  je sigurnosna situacija iz oblasti kriminaliteta i javnog reda i mira zadovoljavajuća, te se zahtjevima ovog zakonodavnog tijela od kantonalne Vlade i resornog ministarstva traži kadrovsko popunjavanje PS Visoko kao i hitno postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije na regionalnim putevima, dok se od općinskog načelnika Muniba Alibegovića isto traži za lokalne puteve.

 

Rasprava o ovoj temi  izazvala je kod vijećnika dosta pitanja kao što su sve veći broj prosjaka, osiguranje trotoara, pitanja kadrova u PS, vrstama kriminalnih radnji, te najaktuelnija pitanja o saobraćaju i parking prostorima odnosno narušavanjima javnog reda i mira te procesuiranju ovih prekršaja. Vijećnik Faruk Salčinović postavio je konkretno pitanje:

 

„Šta bi se to trebalo dogoditi pa da ovaj izvještaj bude ocjenjen kao nezadovoljavajući ili manje zadovoljavajući, s obzirom da je u odnosu na 2007.g. došlo do povećanja broja izvršenja krivičnih djela i to za 1,8 posto dok je iz oblasti javnog reda i mira došlo do povećanja prekršaja i to za 17,4 posto. I broj saobraćajnih nezgoda se povećao za 17,1 posto“.

 

Edhem Omanović, komandir PS Visoko je na to odgovorio:

„Kad uđemo u analizu krivičnih djela koja su vršena prošlih godina, u odnosu na 2008.g.bez obzira na povećanje broja krivičnih djela, možemo biti zadovoljni sa stanjem kriminaliteta  jer nije bilo teških krivičnih djela. Znate u godinama poslije rata koliko je bilo razbojništava, napada na  benzinske pumpe, trgovačke radnje, teških provalnih krađa…“ – pojasnio je Omanović.

 

Predsjedavajući OV Mijo Mateša zatražio je da se ograde trotoari koji su sve više postali mjesto parkinga za nesavjesne vozače. Saobraćajna (ne)kultura dio je naše svakodnevnice.

 

„Vozači neće da shvate, neće da koriste parkinge. Njima je nekako jednostavnije pet puta doći u policiju tražiti komandira ili načelnika da  mu kao „završi“ prekršajni nalog  da ne plati tu kaznu, nego otići 200 metara  dalje i parkirati automobil na mjestu koje je za to predviđeno“ – istakao je Omanović.

 

Komentirajući povećanje slučajeva narušavanja javnog reda i mira  Omanović je naglasio da iako ima povećanje u broju, evidentno je da je smanjena upotreba vatrenog i hladnog oružja.

 

Posebno važno pitanje signalizacije – uređenosti saobraćajnih znakova i sankcionisanja vozača koji ne poštuju znakove  otvorilo je pitanje putnog pravca Topuzovo polje – Dobrinje nakojem nema znaka „naseljenog mjesta“.

 

„U Topuzovom polju postoji oznaka „naseljeno mjesto“, ali istim pravcem sve do Dobrinja nemamo tablu „naseljeno mjesto“. Ako nema oznake dozvoljena brina je 80 km na sat, što praktično znači da se na tom pravcu ne može sankcionisati brzina“ – pojasnio je Omanović.

 

 

Prema podacima iz Informacije PS Visoko, na području koje kontroliše ova PS desile su se ukupno 553 saobraćajne nezgode u kojima su dva lica smrtno stradala, a  174 lica zadobila su lakše i teže tjelesne povrede. Kao osnovni uzroci  nezgoda su neprilagođenost brzine vozila uvjetima i stanju  puta i uticaju alkohola na vozače.