Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Član 66. Poslovnika o radu Općinskog vijeća kaže da je Mijo Mateša ispravno postupao?

Niko u posljednje vrijeme kao predsjedavajući Općinskog vijeća Mijo Mateša nije uzburkao strasti u velikoj sali Općine Visoko. Nakon njegovih istupa i “zabrana” izlaganja pojedinim vijećnicima, gostima i samom načelniku općine, desila su se razna saopštenja za javnost i kritike njegovog rada. Međutim, uvidom u Poslovnik o radu Općinskog vijeća, u Članu 66. možemo vidjeti da je gospodin Mateša potpuno u pravu!?

                                             Član 66.

Poslovnika Općinskog vijeća Visoko koji važi od 2008. godine glasi: 
 

Predsjedavajući Općinskog vijeća može narediti da se sa sjednice udalji svaki slušalac, građanin koji prati rad na sjednici ako narušava red. 
 

Ali, na sugestiju mog kolege Mirze Memiševića i podsjećanje na Član 63. istog Poslovnika, možemo steći dojam da gospodin Mateša opet nije u pravu!?

                                            Član 63. 

Vijećnik, odnosno učesnik u raspravi može, u pravilu, da govori samo jedanput o jednoj tački dnevnog reda, s tim da taj govor može da traje najviše pet minuta. Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod koji je netačno izložen i koji je povod nesporazumima ili koji je izazvao potrebu objašnjenja, predsjedavajući Općinskog vijeća će dati riječ čim se završi govor onoga koji je iazavao potrebu ispravke, odnosno objašnjenja. 

Sud o svemu donesite sami, ali prije toga isključite stranačke emocije i pripadnost.