Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Vijećnica Dinka Omanović: Građani trebaju tražiti povrat pogrešno naplaćenih sredstava


 

Još uvijek nezadovoljna odgovorima koje je  dobila iz Elektrodistribucije Zenica PJ Visoko, vijećnica Dinka Omanović na posljednjoj je sjednici uputila zahtjev za dodatno pojašnjenje o naplati takse i dokazivanja vlasništva   u  zaključivanju novih ugovora između kupaca električne energije.

Dinka Omanović je postavila pitanje  mjerodavnosti ZK izvadka za koji je dobila odgovor da je Zemljišno knjižni izvadak mjerodavan kada kupac njime dokazuje vlasništvo. „Pošto u ZK izvadku ne postoje podaci o ranijem vlasniku nekretnine, nismo u mogućnosti utvrditi sa kojeg kupca električne energije se prenose prava i obaveze korištenja mjernog mjesta, te anm je potreban jedan od sljedećih dokumenata: kupopodajni ugovor, rješenje o nasljeđivanju, darovni ugovor ili slično“  – kaže se u odgovor u iz Elektrodistribucije Zenica PJ Visoko.

 

„Zakon o zemljišnim knjigama FBIH član 5. propisuje da se konstitutivno dejstvo upisa prava na nekretninama proizvodi isključivo upisom u zemljišnu knjigu, dakle zahtijevanje pravnog osnova upisa  u ZK izvodu je protuustavno i nezakonito obzirom da  u B listu se jasno navodi osnov upisa te ovakva praksa Elektrodistribucije je nezakonita i protuustavna i usmjerena na otežavanje, uslovno rečeno, prava kupca električne energije da dokaže svoje vlasništvo nad brojilom  što dovodi do pogubne politike za samu elektrodistribuciju“ – navela je Omanovićeva.

 

O odgovoru Faika Jusića iz Elektrodistribucije Zenica PJ Visoko „naplata usluga za prijavu kupca električne energije (promjena podataka u evidenciji kupaca) vrši se u slučajevima kada se radi o kupoprodaji nekretnine“ za šta Dinka Omanović tvrdi da se naplaćuju  usluge i onim građanima koji su na osnovu ugovora o poklonu i Rješenja o nasljeđivanju iza umrlog člana obitelji izvršili prijenos vlasništva.

 

Prema riječima Dinkle Omanović građani kojima je nepravilno naplaćena taksa trebaju tražiti povrat naplaćenih sredstava.