Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Reagovao i Forum mladih OO SDP-a Visoko

 

FOM OO SDP-a osuđuje ponašanje predsjedavajućeg OV do kojeg je došlo na sjednici Općinskog vijeća Visoko, održanoj 13.06.2009.godine. Naime, predsjedavajući OV Gosp. Mijo Mateša  je gospodinu Erminu Dlakiću , predstavniku Vijeća roditelja OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“  Donje Moštre, u funkciji podnosioca građanske inicijative, uskratio pravo obraćanja i na grub način naredio da napusti salu, čime je prekršio ustavne odredbe kojima su ustanovljena osnovna ljudska prava.

 

Zabrinjavajuće je ovakvo ponašanje, jer predsjedavajući vijeća veoma često krši odredbe Poslovnika i  Etičkog kodeksa za izabrane zvaničnike. FOM OO SDP-a podržava našu vijećnicu Jasminu Zubić koja je nakon pauze dobila riječ i ukazala na grubo postupanje predsjedavajućeg OV.

 

Ovom prilikom želimo ukazati na kršenje osnovnih ljudskih prava koja su svakome građaninu garantovana ustavom BiH.

Forum mladih SDP-a Visoko