Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Organizacija R. V. I. ” Visoko ‘92 “, Organizacija porodica šehida i poginulih boraca: Poziv na proteste!

 

Dana 17.06.2009.godine u 11:00 sati, u Sarajevu je održana zajednička Vanredna Skupština Organizacije porodica šehida i poginulih boraca BiH i Saveza ratnih vojnih invalida BiH sa Dnevnim redom:

1)      Razmatranje i donošenje Zaključaka u vezi aktuelne problematike po pitanju smanjenja naknada za korisnike invalidnina kroz prijedlog Interventnog Zakona  i rebalansa Budžeta Vlade Federacije BiH.

2)      Utvrđivanje zahtjeva vanredne Skupštine za održavanje protesta prema institucijama vlasti u Federaciji BiH


 

 

Delegati Skupštine obaviješteni su o aktivnostima na zaštiti prava interesa korisnika invalidnina u proteklih 6 mjeseci poduzetih od strane Upravnog odbora Organizacije porodica šehida i poginulih boraca BiH i Saveza ratnih vojnih invalida BiH i obećanjima Vlade da do smanjenja naknade za invalidnine neće doći.

15.06.2009.godine Vlada Federacije BiH usvojila je prijedlog Interventnog Zakona koji članom 4. predviđa smanjenje za 10% u odnosu na invalidninu iz decembra 2008.god. te bi realno smanjenje invalidnina ako bi uzeli u obzir da ista nije usklađena (a trebalo je za 13,4%) , iznosi oko 24%.

Nakon dvosatne rasprave, Skupština je donijela zajedničke zaključke:

         tražiti od Vlade Federacije BiH ODMAH izmjenu člana 4. Interventnog Zakon, odnosno ne dozvoliti smanjenje invalidnina.

         Organizovati Protestni skup pred zgradom institucija Vlade Federacije BiH u Sarajevu, za četvrtak 18.06.2009.god. u 10:00 sati.

         Zahtijevati usklađivanje invalidnina u skladu sa Zakonom.

 

Ukoliko sada ne uspijemo zaštiti prava i interese stradalnika rata, čak i po cijenu protesta koji će trajati do ispunjavanja naših zahtjeva, invalidnine koje su bile zamrznute do 2006.g. biće limitirane na iznos iz 2008.g. umanjen za 10% odnosno doći će na nivo isplata iz 2007.g. te će ostati zamrznute na period od tri godine koliko traje planirani angažman sa MMF-om.

 

Ovim putem pozivamo članstvo kao i pripadnike drugih boračkih populacija i građanstvo da podrže naše zahtjeve i priključe se organizovanom odlasku na skup u Sarajevo.

Polazak autobusa je u 8:30 sa poligona iza Mješovite srednje škole ”Hazim Šabanović” u Visokom.