Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Štrajk Sindikata tekstila, kože, obuće i gume BiH prolongirao štrajk za narednih 20-tak dana

U zvaničnom saopštenju Sindikata tekstila, kože, obuće i gume BIH, dati su razlozi odgađanja dugo najavljivanog štrajka radnika iz ovih industrijskih grana.

„ Obzirom da je formirana interresorna grupa Vlade F BiH za rješavanje problema  u grani tekstila, kože, obuće i gume i drugim granama, generalni štrajk se prolongira za narednih 20-tak dana. Naime, informisani smo da će se uskoro imenovati novi premijer Vlade FBiH. Čim se imenuje, premijeri, interresorna grupa Vlade i pregovarački tim Sindikata pristupit će hitnom rješavanju postavljenih zahtjeva. Ukoliko se to ne desi, Savez će definitivno stupiti u generalni štrajk.

Ovom prilikom molimo radnike i članstvo Sindikata na strpljenje jer se radi o izuzetno teškim problemima, a pregovarački tim Sindikata učinit će sve da se postignu najkvalitetnija rješenja po radnike i članstvo“ – piše u saopštenju iz Sindikata tekstila, kože, obuće i gume BiH.