Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Reagovanje SDP-a


 

Na sjednici Općinskog vijeća Visoko, odžanoj 13.06.2009.godine Predsjedavajući OV Gosp. Mijo Mateša  je gospodinu Erminu Dlakiću , predstavniku Vijeća roditelja OŠ „MULA MUSTAFA BAŠESKIJA“  Donje Moštre, u funkciji podnosioca građanske inicijative, uskratio pravo obraćanja i grubo naredio da napusti salu, čime je prekršio ustavne odredbe kojim su ustanovljena osnovna demokratska prava svakog građanina.

 

Zabrinjavajuće je što se ovakavi postupci ponavljaju, jer predsjedavajući vijeća veoma često kriši odredbe Poslovnika i  Etičkog kodeksa za izabrane zvaničnike .

Naša vijećnica  Jasmina Zubić, kad je napokon, nakon pauze  dobila riječ ,uputila je javnu kritiku  predsjedavajućem OV za njegovo grubo postupanje.

 

Na pitanje: da li gospodin Mateša za ovakvo ponašanje ima podršku izvršne vlasti, odgovor je dala   gospođa Zekija Omerbegović-sekretar OV, jer je javno opravdala postupke gosp. Mateše.

 

Ovakvi postupci nas navode na zaključak da Gosp. Mateša nije  sposoban obavljati dužnost predsjedavajućeg OV , a posebno zabrinjava činjenica da izvršna vlast podržava takve postupke, čime i sama učestvuje u kršenju osnovnih ljudskih prava ustanovljenih Ustavom.

 

Klub vijećnika SDP će Etičkoj komisiji zbog kršenja kodeksa uputiti zahtjev da preispita ponašanje  Predsjedavajućeg OV , kao i javnu opomenu Sekretaru OV ,gospođi Zekiji Omerbegović za nesavjesno obavljanje svoje funkcije.

 

Predsjedništvo                                                                                   OO SDP BIH VISOKO