Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Donesen Plan rada mobilnog tima

 

Od strane Uprave policije MUP-a Ze-do kantona je donesen Plan rada mobilnog tima za kontrolu učesnika u saobraæaju, u kojem planu su razrađeni nadzor i kontrola svih segmenata bezbjednosti saobraæaja, na koji način æe se unaprijediti stanje bezbjednosti saobraæaja te  na jedan novi način dati doprinos provođenju mjera i radnji iz dokumenta “ Polazne osnove strategije sigurnosti drumskog saobraæaja FBiH na području Ze-do kantona 2008-2013. godina”.

Ovaj mobilni tim  bi provodio aktivnosti kontrole učesnika u saobraæaju na području cijelog Kantona, sa konkretnim zadacima na pronalaženju predmeta iz krivičnih djela, pronalaženju lica za kojim je raspisana potraga, pronalaženju narkotičkih sredstava, nelegalnog oružja i minsko-eksplozivnih sredstava, nelegalnog boravka stranaca, kontrolu prometa svih vrsta roba, kontrolu prevoza opasnih materija i vangabaritnih tereta, sankcionisanje počinilaca prekršaja iz Zakona o osnovama bezbjednosti saobraæaja na putevima u BiH, te poveæanja ukupne bezbjednosti saobraæaja.

Kao nosioci aktivnosti, u radu ovog tima æe učestvovati inspektori Sektora kriminalističke policije MUP-a Ze-do kantona, policijski službenici Odsjeka za kriminalističku tehniku i KDZ, policijski službenici Jedinice za podršku i policijski službenici koji rade u sastavu patrola na poslovima bezbjednosti saobraæaja. U sklopu naznačenih aktivnosti je predviđeno i angažovanje službenog psa za narkotike.

Pored navedenog, zaustavljena i kontrolisana vozila biæe pregledana shodno članu 25. Zakona o policijskim službenicima Ze-do kantona.

Mobilni tim æe vršiti kontrolu učesnika u saobraæaju na kontrolnim punktovima, gdje æe se u skladu sa izvršenim procjenama precizno definisati mjesto, vrijeme i trajanje kontrole.

Obavještavamo javnost da æe, u skladu sa naznačenim planom, dana 05.06.2009. godine mobilni tim vršiti kontrolu na magistralnom putu M-4, u mjestu Jelah, opština Tešanj, u vremenu od 15.00 do 16.30 sati, te na magistralnom putu M-17, u mjestu Liješnica, opština Maglaj, u vremenu od 18.00 do 19.30 sati.

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Ze-do kantona ovom prilikom još jednom apeluje na sve vozače da se pridržavaju saobraæajnih propisa, kako bi zaštitili svoju sigurnost i sigurnost drugih učesnika u saobraæaju kao i drugih zakonskih odredbi.