Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Načelnici se susreli u Kaknju

 

U srijedu 3. juna 2009. godine u velikoj sali Opštine Kakanj, u organizaciji Holandske organizacije za razvoj (SNV), izvršena je prezentacija pilot projekta “Informativna kampanja o EU na lokalnom nivou”. Ovaj projekat  predstavlja nastavak aktivnosti koje su započele potpisivanjem sporazuma o saradnji sa Direkcijom za evropske integracije i savezima opština i gradova FBiH i RS u junu 2007. godine, a koji se odnosi na proces lokalizacije EU.

Nakon prezentacije pilot projekta prisutni načelnici i predstavnici opština potpisali su Pismo namjere za učešæe u projektu. Pismo namjere su potpisali Mensur Jašarspahiæ-Suri, načelnik opštine Kakanj; Munib Alibegoviæ, načelnik opštine Visoko; Tahir Lendo, načelnik opšine Travnik; Zoran Tegeltija, načelnik Mrkonjiæ Grada; Slobodan Saviæ, načelnik  Pala;  Ermin Hajder, načelnik opštine Bosanski Petrovac;  predstavnik Šipova, te Opštine Kiseljak.

Prezentaciji su prisustvovali i predstavnici SNV-a, Direkcije za evropske integracije, Saveza opština i gradova FBiH, Saveza opština i gradova RS, predstavnici potencijalnih donatora i nevladinih organizacija.

Nakon potpisivanja Pisma namjere za učešæe u projektu u narednih dva mjeseca timovi za evropske integracije koje æe imenovati načelnici opština potpisnica Pisma namjere æe učestvovati u radu 8 radionica na kojima æe se govoriti o ideji Evropske unije, historijatu, institucijama, praksama, regulativama koje se odnose na lokalnu zajednicu, o fondovima koji su na raspolaganju opštinama, o značaju izgradnje partnerstva u ovom procesu…