Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

U toku prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta

Na osnovu Programa utroška sredstava Budžeta za podsticaje u poljoprivredi u 2009. godini i Odluke o korištenju sredstava prikupljenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 10/06), Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o korištenju sredstava prikupljenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj 04/08),Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu raspisuje

                                    J A V N I P O Z I V

za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava fizičkim i pravnim licima za poticaje u poljoprivredi i uređenje poljoprivrednog zemljišta

 

1. Pozivaju se fizička i pravna lica da podnesu Zahtjev za odobravanje sredstava za poticaje u poljoprivredi i uređenje poljoprivrednog zemljišta. Za poticaje u poljoprivredi iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona u 2009. godini izdvaja se 2.505.000 KM, a iz fonda prikupljenog

od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2009. godini za uređenje zemljišta izdvaja se 1.800.000 KM.

 

2. Korisnici sredstava mogu biti fizička i pravna lica koja na propisanom obrascu podnesu zahtjev Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvu i vodoprivredu, te da ispunjavaju kriterije za poticaje u poljoprivredi koji su propisani Uputstvom o poticanju poljoprivredne proizvodnje i kriterije za uređenje zemljišta koji su propisani Uputsvom o korištenju sredstava za uređenje zemljišta prikupljenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta ( Uputstva su objavljena na web stranici Zeničko-dobojskog kantona-Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu).

 

I POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Iz sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona u 2009. godini potiču se slijedeæe proizvodnje i aktivnosti u poljoprivredi:

 

1. Uzgoj priplodnih junica;

2. Uzgoj priplodnih krmača;

3. Uzgoj brojlera;

4. Proizvodnja konzumnih jaja;

5. Podrška u finansiranju mliječnih kartona;

6. Farme za proizvodnju kravljeg mlijeka;

7. Podrška za zaštitu pčela;

8. Proizvodnja krompira za čips;

9. Proizvodnja povræa i cvijeæa u plastenicima i staklenicima;

10. Proizvodnja maline;

11. Podrška organskim proizvođačima;

12. Proizvodnja strnih žitarica (ječam i zob);

13. Podrška mljekarama za otkup mlijeka sa područja ZE-DO kantona;

14. Podrška prerađivačkim kapacitetima za preradu voæa i povræa;

15. Podrška prerađivačima za preradu gljiva šampinjona;

16. Podrška prerađivačima za otkup brojlera;

17. Podrška otkupljivačima za otkup svježeg kravljeg mlijeka;

18. Podrška otkupljivačima za otkup svježeg voæa i povræa;

19. Podrška za instaliranje sistema za navodnjavanje “kap po kap”;

20. Podrška za nabavku mehanizacije za poljoprivredu;

21. Podrška za nabavku plastenika i staklenika;

22. Podrška za nabavku opreme za preradu voæa, povræa i meda.

 

II KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA UREÐENJE ZEMLJIŠTA

Korisnici sredstava mogu biti pravna i fizička lica koja na propisanom obrascu podnesu zahtjev Ministarstvu, te da ispunjavaju i slijedeæe uslove:

• da provedu najmanje 5 (pet) mjera uređenja zemljišta

• uređenje zemljišta obave na minimalnoj površini od 0,5 ha

• da imaju riješene vlasničke odnose

• da se predmetne parcele nalaze na području Zeničko-dobojskog kantona

 

3. Po prispjelim zahtjevima Ministarstvo æe pregledati priloge, te ukoliko prilozi nisu kompletni, zahtjev se vraæa podnosiocu.

 

4. Zahtjevi sa prilozima dostavljaju se na adresu: Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i

vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona, Kučukoviæi broj 2. Zenica.

 

5. Rokovi za podnošenje zahtjeva definisani su Upustvom o poticanju poljoprivredne

proizvodnje.

 

Rok za dostavljanje zahtjeva za uređenje zemljišta je 30 dana od dana objavljivanja

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone 407-593 i 200-460 ili www.zdk.ba.