Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Na pomolu novi “sukobi”: Načelnik opæine Visoko Munib Alibegoviæ korigovao Zaključak opæinskog vijeæa


 

Vijeænici OV Visoko na posljednjoj sjednici izglasali su  nepovjerenje načelniku opæine Visoko Munibu Alibegoviæu u pitanju imenovanja 14 upravnih i nadzornih odbora u visočkim  javnim preduzeæima, čime je ovo zakonodavno tijelo preuzelo nadležnost nad 11 javnih preduzeæa  i ustanova. Vijeænici su prihvatili prijedlog vijeænice Amre Babiæ: 

 

 „Predlažem da se stave van snage rješenja o imenovanju koja je načelnik donio, jer očito nisu donešena u skladu sa pozitivnim  zakonskim propisima. Da se provede odgovarajuæa procedura  i da se imenovanja  dostave na verifikaciju opæinskom vijeæu.  Do tada mi imamo nadzorne odbore. Ako stavimo van snage ova rješenja, imamo stare odbore koji mogu nesmetano raditi dok se procedure ne provedu.“ – glasio je prijedlog Amre Babiæ koji sui vijeænici podržali.

 

Slučajni ili namjerno, Zaključak koji načelnik kani provesti, ne sadrži sve elemente koje su vijeænici izglasali.

 

Obavještavajuæi javna preduzeæa i ustanove u zvaničnom dokumentu, opæinski načelnik navodi da  „u cilju daljeg nesmetanog rada javnih  preduzeæa i javnih ustanova, imenovani nadzorni odnosno upravni odbori su organi upravljanja u preduzeæu i ustanovi, shodno donesenim rješenjima, sve dok se ne provede i potvrdi nova procedura konačnog imenovanja ovih organa“ – navodi se u dokumentu.

 

Time se Zaključak OV koriguje i provodi se onaj prijedlog načelnika koji vijeænici nisu usvojili. Komentar smo zatražili od sekretara OV Visoko, Zekije Omerbegoviæ

 

„Načelnik æe postupat po Zaključku OV, ide se u ponovnu proceduru imenovanja i potvrda na vijeæe, samo u ovom trenutku dok sve to ne dođe „na svoje mjesto“, dok ne stupe imenovanja da tamo gdje treba,  članovi odbora rade da ne bi bilo dovedeno u pitanje funkcionisanje javnih ustanova i preduzeæa „ – pojasnila je Omerbegoviæeva.

 

Time se zapravo provodi prijedlog načelnika koji vijeænici nisu prihvatili( za 7 glasova, 12 protiv i 4 uzdržana).

 

Komentar smo zatražili i od predlagača usvojenog Zaključka, vijeænice Amre Babiæ koja je izjavila da ne razumije takvo paušalno tumačenje, ističuæi da je Zaključak bio precizan i jasan i nije dozvolio nikakva tumačenja.

 

Ovakvo provođenje zaključaka OV Visoko od strane načelnika Alibegoviæa, moglo  bi još više produbiti jaz  između predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti u Visokom koji je evidentan tokom posljednjih sjednica, posebno u razmimoilaženje u mišljenjima unutar SDA koja ima veæinu u vijeæu.