Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Uspješno provedena deratizacija na području Visokog

 

U toku proljetne faze preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona, a prema naredbi Ministrastva zdravstva kantona, akcija deratizacije provedena je i na području opštine Visoko.
Akciju je proveo Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica i Higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Visoko i ona se može ocijeniti uspješnom.

Prema podacima spec. epidemiologa dr. sci. Saliha Tandira, deratizacija je provedena antikoagulantima druge generacije na urbanim dijelovima opštine navedenim u naredbi načelnika te na određenom broju žarišta koja nisu navedena u naredbi i određenim ruralnim područjima opštine po postavljenim epidemiološkim indikacijama.

Potrebno je naglasiti znatno veæi angažman ovlaštenog sanitarnog inspektora u segmentu deratizacije objekata za proizvodnju i promet živežnih namirnica, što je rezultiralo veæim obuhvatom tih objekata deratizacijskim postupcima u odnosu na prethodne godine.

Inače, preventivnom sistematskom deratizacijom se predviđa svođenje broja glodara na biološki tolerantan nivo podnošljiv za održavanje povoljne epidemiološke situacije na području cijelog kantona.