Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Vraæanje pasoša nesuđenim hadžijama

 

Upravi policije MUP-a ZE-DO kantona je od strane MUP-a Kantona Sarajevo dostavljeno na nadležnost 236 BH putnih isprava, koje su dana 08.05.2009. godine pronađene na lokalitetu mjesnog puta Donja Grkarica-Dejčiæi, a koje putne isprave su privremeno oduzete od  Omerbašiæ Fehima iz Tešnja.

 

U skladu sa nalozima i uputama nadležnog tužioca koji vodi predmetnu istragu, policijske stanice na području MUP-a ZE-DO kantona æe u dane 23.05.i 24.05.2009. godine izvršiti predaju dostavljenih putnih isprava njihovim vlasnicima.

 

S tim u vezi, obavještavamo sve građane koji su predali svoje putne isprave radi odlaska na Hadž, Omerbašiæ Fehimu iz Tešnja, vlasniku agencije „ SABUR USPJEH“ Tešanj, da se jave u mjesno nadležne policijske stanice radi preuzimanja svojih putnih isprava.

 

 

 

    URED  POLICIJSKOG KOMESARA