Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Pomiješale se ovlasti načelnika i vijeænika: Nema “seljaka i građana”, stvar je u elementarnom nepoznavanju zakona

Rasprava o ulozi  vijeæa u slučaju razmatranja izvještaja o poslovanju javnih preduzeæa, oduzela je najviše vremena  u radu nastavka sedme sjednice opæinskog Vijeæa Visoko. Nejasno je bilo ko ima ulogu skupštine preduzeæa, a kada je utvrđeno da se radi o načelniku iako je to direktan sukob interesa, postavljeno je pitanje, zašto načelnik u svojstvu skupštine, nije podnio izvještaj o njenom radu?


 

S obzirom da se rasprava vijeænika vodila nadugo i naširoko te se doticala i zakonitosti i propisa, ali i pretpostavki, Sabahudin Ahiæ, predsjednik razrješenog Upravnog odbora JKP Gradska groblja Visoko pokušao je vijeænicima pojasniti trenutnu situaciju.

 

„I ovog trenutka, ako vi nastavljate da raspravljate o ovom izvještaju, vi ne prihvatate izvještaj Skupštine (načelnika) i kršite član.6 Zakona o javnim preduzeæima. A ko god od nas zatraži izvještaj, mi æemo ga dat“! – izjavio je Ahiæ, između ostalog.

 

 

Predsjednik komisije za budžet, finansije i ekonomska pitanja, Hasan Preliæ postavio je pitanje o čemu se zapravo raspravlja, sugerišuæi na različitost priložene dokumentacije, jer je u pozivu na sjednicu naglašeno da æe se raspravljati o poslovanju javnih preduzeæa i radu nadzornih odbora, a u dostavljenim materijalima su izvještaji sa održanih skupština preduzeæa.

 

„Prema tome ako je načelnik skupština, a evo čuli smo da trenutno  jeste, mada ne bi trebao biti, Vijeæe više ništa ne treba raspravljati. Po mom mišljenju ovakvi materijali nisu trebali iæi ni na komisije  ni na vijeæe, trebao je doæi izvještaj Skupštine, a ni izvještaj o poslovanju javnih preduzeæa, da se ne zamaramo i mislim da je svaka rasprava izlišna“ – konstatovao je Preliæ.

 

Vijeænici Jasmini Zubiæ, koja je prije početka šestosatne rasprave pokušala pojasniti zakonitost odluka te odnos zakonodavne i izvršne vlasti, odnosno ko koga kontroliše u radu: načelnik vijeæe ili vijeæe načelnika, te ko s kim i bez koga donosi odluke, bilo je onemoguæeno davanje sugestija od strane predsjedavajuæeg OV Visoko Mije Mateše, na šta je reagovao i lokalni SDP, tražeæi njegovo javno izvinjenje.

 

Na kraju burne rasprave malo kome je bilo jasno hoæe li se nešto konkretno i promijeniti. Naime, iako je veæ prihvaæeno da se načelnik Munib Alibegoviæ nalazi u sukobu interesa obnašajuæi funkciju i Skupštine u javnim preduzeæima, nije poznato hoæe li i kada doæi do ispravljanja ove nezakonitosti u imenovanjima. Ostao je gorak ukus suprotstavljenih strana, i sve veæeg jaza koji se stvara između predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti. Jedno je sigurno, pomiješale su se ovlasti  i sve je češæa ingerencija između načelnika i vijeænika. Neki put se kao savjetuju i kontrolišu, a  neki put jedni drugom „gledaju kroz prste“.