Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Provjerili smo: Kakanjski vijeænik mjesečno prima 570KM, a visočki 150KM!

Nakon što Opæinsko vijeæe Visoko veæinom glasova nije prihvatilo poveæanje svojih mjesečnih paušala za (ne)rad, tragom informacije da “naši” vijeænici primaju najmanje naknade u odnosu na druge opæine, usporedbu smo napravili sa opæinom Kakanj. Tako smo saznali da su kakanjski vijeænici nedavno usvojili poveæanje svojih naknada za 100% i sada mjeseæno primaju 570KM, a tu se podrazumijeva jedna sjednica.

U Visokom je malo drugačije, za svaku sjednicu “naš” vijeænik dobije 50KM uz stalni mjesečni paušal od 100KM. Nekad se desi da u mjesecu budu i dvije sjednice. Ali bez obzira, u usporedbi sa Kaknjem visočki vijeænici rade za “mizeriju”. Ali treba znati i to da je u Kaknju protiv poveæanja paušala vijeænicima bio opæinski načelnik, dok je u našoj varijanti situacija bila obrnuta. Istina, inferiorno izgleda visočkih 150KM naspram kakanjskih 570KM. Ali kada bi Visoko imalo budžet kao Kakanj, kada ne bi bilo urbanističke anarhije, kada bi inspekcije radile svoj posao, kada bi se dosljedno provodile sve odluke zakonodavnog tijela itd, itd, itd… Tada ne bi bilo problema ni da paušal bude 1000KM, ali …. uvijek ima to famozno “ali” !