Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Podjela oko Visokogasa konačno nam jasno pokazala ko nas to dijeli na “seljake” i “građane”

Kao što je “Bitka za ranjenike” bila prekretnica u NOR-u, tako je bitka za Visokogas prekretnica i konačni obračun u lokalnoj SDA. Nakon posljednje sjednice Opæinskog vijeæa, sad nam je i konačno jasno ko je u koga i ko lobira za koga. Sad savršeno jasno znamo ko nas je i zašto podijelio na “građane” i “seljake”, to je u svrhu izbornih, privatnih i isključivo ličnih interesa pojedinaca uradila SDA. Na zadnjoj sjednici je samo nedostajalo da se fizički sukobe Amra Babiæ i Hasan Preliæ s jedne, te Munib Alibegoviæ sa druge strane pa da priča bude potpuna. Razdor u SDA više niko i ne pokušava sakriti, ovoga puta zakonodavna i izvršna vlast su se propisno isprovaljivale pred nekolicinom uglednih profesora iz Sarajeva koji su prisustvovali sjednici kao gosti.

Naravno, novac je opet u pitanju, samo je pitanje ko ima kakav tal i interes u Unis Fagasu, odnosno Asfaltgradnji i VGT-u ili samoj Opæini kao osnivaču firme. Da podsjetim, jedna struja zagovara da Visokogas ostane Opæinski jer je konačno postao profitabilan nakon dugog niza godina dubioze (opæina je vlasnik 96% ovog preduzeæa), druga struja zagovara opciju da se u priču uključi Unis Fagas koji je pomagao Visokogasu kada su bili u finansijskoj dubiozi i treæa opcija je privatizacija od strane Asfaltgradnje i VGT-a. Ne treba biti pretjerano pametan da bi se znalo ko je u koga i ko lobira za koga. Žalosno je pri tome da jastrebovi u Opæinskom vijeæu u silini dodvoravanja svojim mentorima zaboravljaju ko ih je birao i postavio tamo gdje jesu, te bi tako trebali više razmišljati o tome kako skinuti nepotrebni namet iz Sarajeva od 5KM po korisniku za ratni dug kada Visoko nije ni imalo gasa, zatim diskriminatorska odluka o tome da ne možete kupiti plina koliko želite, nego samo 150 kubika mjesečno, odnosno o tome kako profit Visokogasa usmjeriti za dobrobit svih Visočana, a ne samo pojedinaca koji ga žele privatizirati.