Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Dr. Swelim odgovara dr. Govedarici

Ugledni egiptolog, trostruki doktor arheoloških nauka, pronalazač četiri piramide u Egiptu i predsjednik Prve međunarodne konferencije o Bosanskoj dolini piramida dr. Nabil Swelim reagovao je na intervju dr. Blagoja Govedarice u sarajevskom dnevnom listu “Oslobođenju” te na izjavu službe Akademije nauka BiH.
  
Podsjeæamo, predavač na Institutu za prahistoriju u Heidelbergu dr. Blagoje Govedarica je u aprilu 2009. napisao za „Oslobođenje” da se „čudi da je nekoliko egipatskih naučnika iznijelo mišljenje da na području Visokog ipak ima piramida”, da je „Osmanagiæ preveslao egipatske naučnike”, da su se „Egipæani nasukali”, da oni „ne poznaju bosansku arheologiju’ te da su se „egipatski stručnjaci u projekt uključili da doprinesu razvoju turističke privrede njima simpatične zemlje”. Akademija nauka i umjetnosti BiH je zatim objavila da je dr. Govedarica „najeminentniji prahistoričar Evrope”.

Za razliku od dr. Blagoja Govedarice koji nikada nije istraživao Bosansku dolinu piramida niti ima objavljenih naučnih referenci o piramidama, dr. Nabil Swelim je nakon provedenog istraživanja u Visokom napisao opsežan arheološki izvještaj te važi za jednog od najuglednijih istraživača piramida u svijetu.


U pismu dr. Govedarici dr. Swelim ističe:

„Prema Institutu za prahistoriju iz Heidelberga vi ste privatni docent, a prema Akademiji nauka i umjetnosti BiH ste najeminentniji prahistoričar Evrope. Poznajem Vaše pretpostavljene u Heidelbergu i oni se odlikuju naučnom kompetencijom i skromnošæu. Za Vas mogu reči da nemate naučnih kvalifikacija da govorite o piramidama. Ništa u Vašoj biografiji i skromnoj bibliografiji nema što bi moglo upuæivati na to.”

U nastavku pisma dr. Swelim objašnjava dr. Govedarici karakteristike piramida: subjektivne (geometrija, stabilnost, orijentacija, koncepti, lokalna scenarija: Meksiko, Kina, Bosna) i objektivne (geologija, arheologija i arhitektura). Dr. Swelim tvrdi da su ove karakteristike prisutne u slučaju piramidalnih uzvišenja u Visokom. Pri tome ističe: „Gospodine Govedarica, Vi pokušavate diskreditirati pronalazača piramida u Visokom. Za poređenje: gdje su danas oni koji su diskreditirali Galilea i Šlimana? Vas podržavaju djeca i blogeri koji mene vrijeđaju. Zapamtite: vi se petljate u nešto što prevazilazi Vaše moguænosti.”

Dr. Swelim poručuje dr. Govedarici da je arogantna osoba koja je uznemirena zbog otkriæa piramidalnih uzvišenja u Visokom. Konstatuje da ga je dr. Govedarica vrijeđao u više navrata i odbijao da se na naučan i argumentovan način konfrontuje s njim.

U zaključku dr. Swelim zamjera dr. Govedarici što proziva i svrstava druge naučnike na osnovu njihove nacionalnosti. „Ja sam jako ponosan što sam naučnik iz Egipta. Ja istražujem piramide širom svijeta i nisam volontirao u Visokom da promovišem turizam.

Vi, profesore Govedarica, nemate naučne kvalifikacije za nauku o piramidama, niti možete suditi o piramidalnim uzvišenjima u Visokom”, kategoričan je ugledni profesor Nabil Swelim.