Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Ukupna premija VGT Osiguranja u protekloj godini viša od 24 miliona KM

U protekloj godini ukupna premija VGT osiguranja d.d. Visoko iznosila je 24.039.826 KM i viša je za 16,64 posto od premije ostvarene u 2007. godini , što je i iznad rasta cjelokupnog tržišta neživotnog osiguranja, koji je iznosio 11,7 posto.

Na konferenciji za novinare danas u Sarajevu direktor VGT osiguranja Amir Zukiæ govoreæi o poslovanju u 2008. kazao je kako je to osiguravajuæe društvo po ostvarenoj premiji pozicionirano među pet prvih društava u segmentu neživotnih osiguranja u FBiH, s tržišnim udjelom od 8,7 posto.

Zukiæ je naglasio da VGT osiguranje, u 15 godina svog poslovanja, ostvaruje postepen i kontinuiran rast premije, ali i tržišnog udjela u BiH te da je početkom ove godine počelo ostvarivanje i najavljenog širenja na područje cijele zemlje, otvaranjem filijale u Banjoj Luci, inače osme filijale.

Rekao je da VGT osiguranje u 2009. godini ide na poveæanje tržišnog udjela i da ima namjeru, kada je u pitanju neživotno osiguranje, poveæati tržišni udio s 8,7 posto na 9,5 posto, kao i u još nekim gradovima RS-a otvoriti poslovnice i nastaviti stipendiranje studenata.

Direktor sektora finansija VGT osiguranja Hasan Preliæ naglasio je, između ostaloga, kako ukupno ostvarena dobit VGT-a u 2008. iznosi 1.094.372 KM, što je 10,88 posto više nego u 2007. te da koeficijent isplate šteta u toj godini iznosi oko 80 posto.

VGT osiguranje je 2008. godinu završilo je s 212 uposlenika, a u skladu sa svojim potrebama, stipendira i oko 50 studenata različitih profila.