Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Konkurs za rektora Univerziteta u Zenici

Senat Univerziteta u Zenici objavio je konkurs za izbor i imenovanje rektora Univerziteta u Zenici. Osim opæih uvjeta predviđenih Zakonom, kandidat za rektora UNZE treba da je izabran u zvanje redovnog profesora na Univerzitetu u Zenici, da je u radnom odnosu na ovom univerzitetu, kao i da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom partijom.

Rektor se imenuje na period od četiri godine, a konkurs je otvoren do 24. maja. Dužnost rektora Univerziteta u Zenici obavljao je prof.dr. Sabahudin Ekinoviæ.

(Fena)