Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Da li æe Visočani biti “reketirani” i plaæati ratni dug potrošača gasa prema Ruskoj Federaciji?

Odgovor na pitanje iz naslova je da hoæe! Naime veæ ga plaæaju, s tim da to plaæa Visokogas kao firma, odnosno indirektno plaæamo svi mi jer je Visokogas opštinska firma. Ono što je za sada bitno visočkim potrošačima je da oni kao krajnji kupci plina još uvijek ne plaæaju ratna dugovanja iako je Visokogas do sada veæ izvršio neke uplate. Do kraja godine Visoko i Visokogas po ovoj odluci Vlade bi trebali platiti 30.000 dolara za nešto što nisu potrošili, jer Visoko u periodu 1992 – 1995 i nije bilo gasificirano!?

Prema izjavi Adisa Salkiæa portparola KJKP”Sarajevogas”, a prema Odluci Vlade Federacije BiH obaveznici plaæanja takse za ratni dug, koja iznosi 5KM, su svi krajnji potrošači prirodnog gasa u federaciji BiH. Ova odluka se primjenjuje od 1.januara 2009. godine