Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

U srijedu nova sjednica Opštinskog vijeæa Visoko

 

Iako je šesta po redu sjednica OV Visoko održana u četvrtak, nova sjednica je zakazana veæ za srijedu, 13. maj ove godine. Na njoj æe se uglavnom govoriti o radu i poslovanju javnih preduzeæa sa područja Visokog u protekloj godini. Sjednica æe biti održana u Velikoj sali Opštine Visoko i počinje u 10 sati.

Dnevni red:

1. Izvještaj o radu javnih ustanova u 2008. godini, Izvještaj o radu upravnih odbora JU u 2008. godini.
1.1. JU Dom zdravlja sa poliklinikom Visoko
1.2. JU Centar za socijalni rad Visoko
1.3. JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko
1.4. JU Gradska biblioteka Visoko
1.5. JU Zavičajni muzej Visoko
1.6. JU Centar za kulturu i edukaciju Visoko
1.7. JU KSC Mladost Visoko
2. Izvještaj o poslovanju javnih preduzeæa u 2008. godini, Izvještaj o radu nadzornih odbora JP u 2008. godini.
2.1. JKP Gradska groblja Visoko
2.2. JKP Visočica Visoko
2.3. JP Veterinarska stanica Visoko
2.4. JP RTV Visoko.
3. Izvještaj o poslovanju Društva “Visokogas” d.o.o. Visoko i Izvještaj o radu NO Društva “Visokogas” d.o.o. Visoko u 2008. godini.
3.1. Inicijativa Društva “Visokogas” d.o.o. Visoko za izmjene i dopune Odluke o uslovima isporuke i korištenja prirodnog gasa,
3.2. Incijativa Komisije za odnose sa vjerskim zajednicama OV Visoko za smanjenje cijene gasa za potrebe vjerskih zajednica sa područja opštine Visoko,
3.3. Obavijest Društva “Visokogas” d.o.o. Visoko o registraciji ovog Društva,
3.4. Obavijest – urgencija Ministarstva za privredu Ze-do kantona vezano za Društvo “Visokogas” d.o.o. Visoko i prezentacija Elaborata o ekonomskoj opravdanosti, odnosno ekonomskoj neopravdanosti  dodjele koncesije na gasnu mrežu-javno dobro u Visokom.