Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Vijeænici odgodili izglasavanje o poveæanju svojih vijeæničkih naknada:” Nije vrijeme za ovakve odluke”

Vijeænici opæinskog vijeæa Visoko, odgodili su raspravu o Prijedlogu Odluke  kojom bi se poveæale  visine naknada vijeænicima i članovima radnih tijela. Sa 22 glasa za i jednim uzdržanim odlučeno je da se ova Odluka razmatra za šest mjeseci, kada se steknu uvjeti za eventualno poveæanje.

Kao razlog odgađanja donošenja ove odluke navodi se teška ekonomska situacija  u cijeloj državi.

„Nije vrijeme za ovakve odluke“ – istakao je predstavnik kluba SDA Mehemed Zukiæ i dodao da se o ovoj temi može i treba razgovarati kad se za to steknu uvjeti.

Činjenica je da su primanja vijeænika i članova radnih tijela opæine Visoko dosta niski, ako ne i među najnižima u Federaciji BiH, ali je skoro jednoglasno donešena odluka da tako i ostane, bar narednih pola godine.

 

S prijedlogom kluba SDA složili su se i predstavnici opozicione SDP.

„Podržavam ovaj prijedlog i slažem se da situacija u ovom trenutknu nije  pogodna da mi možemo poveæavati svoje paušale“ – istakao je Faruk Salčinoviæ te naglasio da ovakva situacija nije na višim nivoima vlasti u BiH, navodeæi primjer federalnih poslanika koji su svoje naknade besramno podigli na više stotina KM.

 

Iako je načelnik opæine Munib Alibegoviæ podržao prijedlog podizanja naknada, te sugerisao da se poveæaju zagarantovani mjesečni paušali, ali i naknade predsjedavajuæem i zamjeniku predsjedavajuæeg za 100 posto, nakon ovih prijedloga nije imao šta dodati.