Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Prikupljeno skoro 60 hiljada KM za mamograf

 

U okviru akcije za nabavku mamografa za potrebe JU “Dom zdravlja sa poliklinikom Visoko”, koja je pokrenuta 1. februara 2009. godine, do sada je na žiro račun kod “UniCredit” banke ukupno uplaæeno 59.143,00 KM što po strukturi donatora iznosi :

Mala i srednja preduzeæa  9.980,00 KM, 
Velika preduzeæa 28.300,00 KM,
Prodati bonovi i uplate građana 16.851,00 KM, 
Sindikalne organizacije 4.010,00 KM.

Buduæi da postoje obeæanja određenog broja pravnih subjekata da æe svoje donacije uplatiti u narednih mjesec dana kao i da je uplata iz budžeta opštine osigurana, te da æe biti priliva od ostalih donatora, može se konstatovati da bi do kraja mjeseca juna mogla biti obezbjeđena preostala sredstva u iznosu od 100.525,95 KM  za nabavku mamografa marke “Siemens”.

Ukoliko se navedeni plan ostvari zaključak koordinacionog odbora je da bi se akcija završila koncem juna. Još jednom se zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način dobrinijeli ovoj akciji.
                                                                        

Kordinacioni odbor