Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Potpisivanje Ugovora sa kupcima električne energije: Ispoštovana još jedna zakonska procedura ili novi nepotrebni troškovi građana?

Dosta polemika i interesovanja u visočkoj javnosti izazvalo je pitanje vijeænice Dinke Omanoviæ na jučerašnjoj sjednici OV, a tiču se zaključivanja novih ugovora između kupaca električne energije kao i razloga za naplaæivanje takse za promjenu imena vlasnika brojila.

 

Konkretna vijeænička pitanja glase ovako.

  1. Po kojoj Odluci Elektrodistribucija Zenica  od kupaca električne energije u procesu zaključenja ugovora sa kupcima električne energije, tamo gdje je vlasništvo po Rješenju o  nasljeđivanju na više nasljednika, traži  ovjerenu izjavu suvlasnika isključivo kod notara i zbog čega nije mjerodavan ZK izvadak gdje kupac ima vlasništvo 1/1, veæ mu se traži  darovni ili kupoprodajni ugovor, čime se direktno ulazi u vjerodostojnost ZK izvadka?

 

U odgovoru iz Elektrodistribucije Zenica PJ Visoko kaže se ovako:

     1.    Prema uputama Ministarstva za pravosuđe i upravu, notar æe  

ovjeriti samo prijepis koji je sastavljen  u notarskom uredu, odnosno sačinjen uz pomoæ aparata za fotokopiranje u notarskom uredu. S prijepisa je izjednačena fotokopija isprave. Svi pravni poslovi  koje su protivni stavu 1. ovog člana, nisu notarski obrađeni, ništavni su.

Sva ostala dokumentacija kao što su fotokopije, potpisi i slične radnje, a koje nisu darovni ugovori sačinjeni kod notara, još uvijek se mogu ovjeriti kod nadležnih opæinskih službenika – ističe se u odgovoru iz Elektrodistribucije Zenica PJ Visoko.

 

Pitanje Dinke Omanoviæ :

  1. Zašto se naplaæuje taksa za promjenu imena vlasnika brojila ako se isto nalazi na aktivnom mjernom mjestu tj. ne iziskuje izlazak ekipe montera na teren da se aktivira, a pitanje je postavljeno na osnovu javnog istupa u medijima od strane Emira Aganoviæa iz Elektroprivrede  FBiH, koj je izjavio „da se ne smije naplaæivati taksa za promjenu imena vlasnika brojila ako se ne treba izaæi na teren sa monterima da bi se uključilo?

Odgovor:

  1. Tamo gdje su prijepisi urađeni na osnovu nasljedstva ili ugovora o poklonu, ne naplaæuju se i ne mora se izlaziti na teren. Kada su u pitanju kupoprodaje u kojima učestvuju kupac i prodavac, tu se naplaæuje taksa za prijepis i tu je obavezan izlazak montera na teren, radi uviđaja činjeničnog stanja na terenu i plombiranja mjerila te pregleda instalacije, što se naplaæuje – odgovor je iz Elektrodistribucije Zenica PJ Visoko.

 

Obrazlažuæi razloge za postavljanje ovih pitanja, vijeænica Dinka Omanoviæ, info desk službenik  u opæini Visoko naglašava da je u toku rada primjetila izvjesne probleme prilikom zaključivanja ovih ugovora.

 

„Dešava se da se ljudima koji imaju ZK izvadak 1/1, ponovno traži podatak o načinu sticanja vlasništva. Znači oni ne bi trebali imati pravo ulaziti u detalje ZK izvadka. Primjenom člana 73. Zakona o notarima, jasno su definisani poslovi notara. Međutim, osim navedenih poslova  koji su definisani, ostale poslove koje je obavljala Opæina, odnosno nadležni službenici u šalter Sali, za ovjere ili  pisarnici ili bilo kojem drugom mjestu u Opæini, a koji nisu navedeni u ovom članu 73., mogu vršiti sljedeæe ovjere: fotokopija, potpisa, izjava i sličnih radnji. Znači izjave koje oni traže da se rade isključivo kod notara, mogu se raditi i na opæinskom šalteru. Izvjesno je i to da službena osoba koja radi u postupku  zaključenja ugovora, može te iste osobe pozvati kod sebe, te da zapisnički ovjere izjave pred njim.“ – izjavila je za Radio Q Dinka Omanoviæ.

 

Ona ističe da je ovakav način rada i dodatno optereæenje na budžet građana, jer se ovjere kod notara plaæaju 8 KM, a troškovi se poveæavaju ako je u pitanju više suvlasnika.

 

„Ja odgovorno tvrdim da se troškovi prave nepotrebno i da izjave od suvlasnika  mogu uzeti nadležne osobe u Elektru. Bespotrebno je napravljena ovolika gužva oko  ugovora. Mi po odlukama o taksama imamo i oslobađajuæe kategorije: penzionere, ratne vojne invalide, porodice šehida i poginulih boraca, nezaposlene, koji su oslobođeni plaæanja ovjere dokumenta. Plaæaju samo zaposleni i to 2 KM“ – istakla je Dinka Omanoviæ.