Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Može li se s lokalnog nivoa uticati na izmjene federalnih zakona?- Inicijativa o zdravstvenoj zaštiti ugroženih kategorija kroz ukidanje participacije

Kako bi se zaštitilo ugroženo zdravlje ljudi, posebno iz kategorija ratnih vojnih invalida, civilnih žrtava rata, invalida  i svih penzionera, vijeænica OV Visokog Jasmina Zubiæ pokrenula je inicijativu  za izmjenu Odluke o maksimalnim iznosima neposrednog učešæa osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava. U ranijoj se Odluci ove su kategorije  bile oslobođeni  participacije bez obzira na visinu primanja,  a danas se ona odnosi samo  na osobe sa invaliditem od 60 posto i više te za penzionere sa minimalnim iznosom penzije.

 

„Ovom  izmjenom penzioner koji ima 400 KM primanja, što je iznos zajamčene penzije, veæ bi morao plaæati participaciju. Mislim da su naši parlamentarci trebali razmišljati o ovome, jer su i penzioneri po 40 godina, posebno oni koji su bili u radnom odnosu, dosta uložili u zdravstvo i nema smisla naplaæivati im participaciju“ – pojasnila je Jasmina Zubiæ.

 

Vijeænici su inicijativu prihvatili, te æe se o njoj raspravljati na jednoj od narednih sjednica opæinskog vijeæa.