Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Odobren novac za izgradnju istorijskog parka u Visokom

 

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Program utroška sredstava u 2009. godini, koji se odnosi na projekt „Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji“. U ove namjene u 2009. godini planiran je utrošak 1.550.000 KM.

U obrazloženju odluke, ministar privrede ZDK-a Fahrudin Omerhodžić rekao je da će u ovoj godini biti zadržani svi projekti finansirani tokom 2008.

“Nastavićemo sa preuzimanjem obaveza privatizovanih preduzeća Kimo i Ziko za što je namijenjeno 118.000 KM. Za subvencije administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata planirano je 400.000 KM, za regresiranje kamata na investicijske kredite 250.000 KM. Subvencioniranje uvođenja međunarodnih standarda za kvalitet planirano je od 200.000 KM, dok je za subvencioniranje administrativnih troškova i investicija kod obrta planirano 100.000 KM“, izjavio je ministar Omerhodžić.

Povećanje iskorištenosti hotelskih kapaciteta Vlada će subvencionirati sa 100.000 KM. Po 50.000 KM namijenjeno je za pripremu i izgradnju istorijskih parkova u Zenici i Visokom, a isti novčani iznos tokom godine planiran je za poticaje patenata inovatora s područja ZDK-a.

Projekt „Povećanje konkurentne sposobnosti“ u ovoj godini biće finansiran s 200.000 KM.

U gotovo svakom poticaju Vlada je odlučila pooštriti kriterije za dodjelu sredstava.

(Fena)