Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Prijemi kod kaknjskog načelnika

 

Gosti opštinskog načelnika Mensura Jašarspahiæa-Surija danas su bili predstavnici Udruženja dobitnika najveæih ratnih priznanja „Zlatni ljiljan“ i „Zlatna policijska značka“ opštine Kakanj. Povod za ovaj prijem je odlazak predstavnika Udruženja u posjetu Armiji Republike Turske.

Prije godinu dana počeli su razgovori sa turskim vojnim atešeom u Ambasadi Turske u BiH s ciljem da se jedna delegacija iz Kaknja nađe u Turskoj i da razgovara sa gazijama Armije Turske. 12. maja putujemo, posjeta æe trajati 5 dana, imaæemo značajnih posjeta i razgovora, posjetiti æemo Mauzolej Kemala Ataturka, osnivača moderne Turske, posjetiæemo Parlament Turske, Generalštab Armije Turske… S nama æe tokom posjete biti Ambasador BiH u Turskoj. Tokom ove posjete nastojaæemo predstaviti Armiju RBiH, našu borbu i naravno naš Kakanj“, kazao je Adnan Bašiæ u ime Udruženja dobitnika najveæih ratnih priznanja „Zlatni ljiljan“ i „Zlatna policijska značka“ opštine Kakanj.

Dobitnicima najveæih ratnih priznanja  želim sretan put u  Tursku, uvjeren sam da æe odlično prezentovati borbu za slobodu BiH i da æe kvalitetno prezentovati opštinu Kakanj“, kazao je opštinski načelnik Mensur Jašarspahiæ-Suri.

Gosti opštinskog načelnika u utorak su bili i Abdulah Šljivo, direktor Srednje tehničke škole „Kemal Kapetanoviæ“ Kakanj i nekoliko maturanata ove škole. Na prijemu su maturanti sa načelnikom razmijenili mišljenja o njihovim planovima za dalje školovanje, a razgovarano je i o organizaciji maturske večeri za maturante ove škole. Zajednička promišljanja načelnika i kakanjskih maturanata o životu, učenju i radu poprimili su tradicionalni karakter.