Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Od 05.05 – 09.05.2009. godine akcija provođenja deratizacije u Visokom

 

Obavještavamo Vas da je na Zeničko-dobojskom kantonu  u toku proljetna faza preventivne sistematske deratizacije prema naredbi Ministrastva zdravstva kantona.

 

Akciju na području Opæine Visoko  æe provesti Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica i Dom zdravlja Visoko  u vremenu od 05.05. do 09.05.2009.godine.

 

Preventivnom sistematskom deratizacijom se predviđa svođenje broja glodara na biološki tolerantan nivo podnošljiv za održavanje povoljne epidemiološke situacije na kantonu.

Deratizacija se sprovodi postavljanjem trovne mase na javne površine, obale rijeka, u kanalizacione šahtove, zajedničke prostorije stambenih zgrada, deponije čvrstih otpadaka, ugostiteljske, trgovačke, skladišne i privredne objekte, obrazovne i zdravstvene ustanove, vjerske i druge javne objekte.

 

Deratizacija se sprovodi najsavremenijim sredstvima.

Postavljene meke su u kesicama sa oznakom  OTROV , te molimo građanstvo da se ne diraju.

Molimo pravne subjekte i vlasnike privrednih objekata da omoguæe radnim  ekipama pristup njihovim objektima radi postavljanja otrovnih meka.

 

Za eventualne informacije i pritužbe, obratiti se na telefone:

Mob: 061/785-604  tel: 443-540   Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica.