Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Šesta sjednica OV Visoko u četvrtak, 7. maja

 

Šesta redovna sjednica Opštinskog vijeæa Visoko biæe održana u četvrtak, 7. maja ove godine, sa početkom u 12 sati. Na dnevnom redu biæe ukupno 11 tačaka o kojima æe raspravljati vijeænici.

Dnevni red:

1. Izvodi iz zapisnika sa 5. sjednice OV Visoko,
2. Vijeænička pitanja i inicijative,
3. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o visini naknade vijeænika i članova radnih tijela OV Visoko,
4. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta urbanističkog niza od ulice Braæe Zečeviæa do ulice Džananoviæa u Visokom,
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama i kriterijima za utvrđivanje i davanje olakšica pri plaæanju naknade za pogodnost korištenja građevinskog zemljišta i naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta na području opštine Visoko,
6. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina,
7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za raspisivanje i sprovođenje konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta i opštinskih poslovnih prostora,
8. Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti,
9. Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Visoko za 2008. godinu,
10. Informacija o stanju infrastrukturnih objekata po mjesnim zajednicama i radu savjeta i zborova građana mjesnih zajednica na području opštine Visoko u 2008. godini,
11. Informacija o izgradnji krematorija na lokaciji Gradskog groblja Visoko.